• Simonsland Banner Transf

Transformation

På Krook & Tjäder arbetar vi med beständigt byggande med visionen av en livslängd på minst 200 år. Vi kommer in med vår expertis i en byggnads olika livsfaser oavsett om det handlar om kulturvård, stadsplanering, hyresgästanpassning, renovering, återbruk av lös inredning.

Vi arbetar tätt tillsammans mellan våra discipliner inom stadsbyggnad, landskap-, inredning- och husarkitektur. De ger oss tillgång till kompetens inom olika skalor och olika skeden. Det ger oss möjlighet att sömlöst skapa livsmiljöer och hållbara strukturer för många år framöver, där bygganden består men dess funktionalitet förändras över tid.

I våra uppdrag sätter vi fokus på kontext och kvalitet med hållbarhet som en röd tråd, från skiss till bygghandling. Vi har djup kunskap om alltifrån materialval till teknik, historia men också konkreta digitala lösningar för återbruk för såväl inventarier som byggmaterial. Det ska vara lätt att vara klimatsmart.

Tillsammans identifierar, kommunicerar och utvärderar vi kvaliteterna i varje enskilt fall. Vår arbetsmetodik är behovsstyrd men med en tydlig riktning i processen.

Transformation
"Framtidens hållbara byggnad är den vi redan har!"

CILLA JANSSON, Arkitekt och ansvarig inom Transformation

 

Relaterade projekt - Transformation
Sannaskolan

Sannaskolan

Monilen

Monilen

Villa Copenhagen

Villa Copenhagen

Kanico

Kanico

Ljud- och Bildskolan

Ljud- och Bildskolan

Mektagonen

Mektagonen

Scandic Arvika

Scandic Arvika

Bräckeskolan

Bräckeskolan

Blomman gemensamhetslokal

Blomman gemensamhetslokal

Simonsland

Simonsland

Byggaktörsdriven stadsutveckling Gustav III torg

Byggaktörsdriven stadsutveckling Gustav III torg

Krook & Tjäder Borås

Krook & Tjäder Borås

Scenarioplanering Växjö

Scenarioplanering Växjö

IKEA Museum

IKEA Museum

Intagan

Intagan

Börshuset

Börshuset

KPMG

KPMG

Nunchi

Nunchi

Slakthuset

Slakthuset

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv

SVT/SR

SVT/SR

Corem

Corem

Arkitekterna Krook & Tjäder