Nya Psykiatrisjukhuset i Kalmar interiör entré

Kalmar

Nya Psykiatrisjukhuset i Kalmar

KundRegion Kalmar Län

PlatsKalmar

KategoriVård & omsorg

På uppdrag av Region Kalmar Län har Krook & Tjäder ritat NYPS – Nya psykiatrisjukhuset i Kalmar.

Några av målen med projektet är att fånga upp resultaten av den evidensbaserade forskning som finns kring läkande miljöer samt att få bort det stigma som ofta finns kring psykiska sjukdomar genom att samlokalisera psykiatrivården inom befintligt sjukhusområde

Nya Psykiatrisjukhuset i Kalmar, interiör ljusgård
Nya Psykiatrisjukhuset i Kalmar receptionsdisk

Här ges förutsättningar för specialistpsykiatri i framkant med läkande miljö i fokus.

Det nya psykiatrisjukhusets gestaltning signalerar öppenhet och tillgänglighet. Den har en genomtänkt och omsorgsfullt utformad miljö som stödjer patienternas tillfrisknande och personalens arbete.

Nya Psykiatrisjukhuset i Kalmar interiör korridor med ljus färgsättning
Nya Psykiatrisjukhuset i Kalmar interiör väntrum

Tre gårdsbildningar knyts samman av ett centralt hiss- och trapphusnav.

Husets form har en tydlig horisontalitet med mjuka, runda hörn. Fasaderna av vit matrisgjuten betong har ett gyllene komplement i den guldfärgade kopparplåten som utgör sol- och insynsskydd på fasaderna. Inslag av trä och natur är ett återkommande tema i gestaltningen, vilket ger positiva såväl psykologiska som fysiologiska effekter.

En del av takytan utnyttjas för rehabiliteringsverksamhetens trädgårdsverksamhet och på övriga takytor planteras gröna tak. Planteringarna hanterar stora mängder dagvatten och stödjer samtidigt den ekologisk balansen och biologiska mångfalden.

Nya psykiatrisjukhuset tilldelades Kalmars arkitektur- och stadsbyggnadspris 2022.

Nya Psykiatrisjukhuset i Kalmar exteriör innergård
Nya Psykiatrisjukhuset i Kalmar uteplats på tak
Nya Psykilatrisjukhuset i Kalmar översikt

Fotograf: Felix Gerlach

Relaterade projekt

Se alla

Relaterade tjänster