Sjumansholmen i skymning

Göteborg

Sjumansholmen

KundPrivat

PlatsSjumansholmen, Göteborg

KategoriBostäderTransformation

WIR Arkitekter, numera Krook & Tjäder Oslo, har genomfört en om- och tillbyggnad av en stuga vid havet på Sveriges västkust. Befintlig konstruktion har bevarats och vikt har lagts vid att inte öka stugans fotavtryck i strandzonen.

WIR Arkitekter, nå Krook & Tjäder Oslo, har gjennomført en om- og tilbygg av en hytte plassert ute i havgapet på Sveriges vestkyst. Eksisterende konstruksjon er beholdt og det er lagt vekt på å ikke øke hyttens fotavtrykk i strandsonen.

Sjumansholmen
Sjumansholmen närbild

Det lokala klimatet, sol och vind, har varit utgångspunkten för ombyggnaden. Stugan bildar en inramning för flera olika förhållanden. Dels skyddar den mot väder och vind, dels öppnar den upp för både utsikt och användning.

Det lokale klimaet, sol og vind, har vært utgangspunkt for ombyggingen. Hytten danner en bygget ramme om flere forskjellige forhold. På den ene siden, beskytter den mot vær og vind, og på den andre, åpner den seg for både utsikt og bruk.

Sjumansholmen
Sjumansholmen
Sjumansholmen diagram

Förändringar i planen har gjort att byggnaden kan anpassas utifrån både läge och användning, tidvatten, sol och storm. Stugan har ett extra sovrum, badrum och flexibla rumszoner som passar en familj med två vuxna barn.

Forskyvninger i planen har muliggjort byggets tilpasning til både sted og bruk, flo og fjære, sol og storm. Hytten har fått et ekstra soverom, bad og fleksible romsoner som passer for en familie med to voksne barn.

Sjumansholmen plan
Sjumansholmen

Återanvändning av befintliga konstruktioner.

Platsanpassning utifrån landskapet och det lokala klimatet.

Volym som underordnar sig landskapet.

Hållbara material som samspelar med naturen.

Förskjutningar i planen som nedskalar och ger bra uteplatser.

Flexibel planering med fokus på utomhusutrymmena.

Nischer för att skapa rum och skydd mot väder och vind.

-

Gjenbruk
av eksisterende konstruksjoner.

Stedstilpasning til landskapet og det lokale klimaet.

Volum som underordner seg landskapet.

Varige materialer som spiller sammen med naturen.

Forskyvninger i planen som nedskalerer og gir gode uterom.

Fleksibel planløsning med fokus på bruk av uterommene.

Nisjer for å danne rom og beskyttelse for vær og vind.

Sjumansholmen
Sjumansholmen

Relaterade projekt

Se alla

Relaterade tjänster