Lundbypark bostäder och innergård

Göteborg

Lundbypark

KundFO Peterson

PlatsGöteborg

KategoriBostäderLandskapsarkitektur

Precis norr om Ramberget på centrala Hisingen har Krook & Tjäders arkitekter och landskapsarkitekter ritat ett av fyra slutna kvarter som utgör byggstenarna i bostadsområdet Lundbypark. Området vetter ut mot Hjalmar Brantingsgatan och är granne med Lundbybadet. Kv. Borgh innehåller 141 hyres- och bostadsrätter, trygghetsboende samt dagligvaruhandel i markplan.

Krook & Tjäders landskapsarkitekter har gestaltat den speciella innergården som vilar på ett bjälklag ovanpå garage och lägenheter, en våning upp från gatan.

Kv. Borgh har nominerats till Per och Alma Olssons fond för Årets bästa byggnadsverk 2023 i Göteborg.

Exteriör Lundby Park
Lundby park exteriör, dagligvaruhandel i markplan

Sammanhållande för kvarteret är den rödbruna och blågrå färgpaletten som återkommer i olika detaljer. Utseendet hämtar sin inspiration ur klassisk stil med en markerad sockelvåning och det tidlösa materialet tegel i de yttre fasaderna. Kvarteret är uppbrutet i olika husvolymer för att ta ner det stora kvarterets skala och detta markeras ytterligare med olika fogkulörer och tegelförband. Inslag av trä och puts kompletterar och bryter av.

Lundby park exteriör, tegel i de yttre fasaderna. Kvarteret är uppbrutet i olika husvolymer.
Lundby park loftgång. Rödbrun och blågrå färgpalett.

Sammanhållande för kvarteret är den återkommande färgpaletten.

Stor omsorg har lagts på balkonger, entréer och trapphus. Balkonger utgör en stor del av fasaduttrycket och har olika utformning beroende på var de är placerade. Mot gatan finns infällda loftgångar som smyger bakom ett öppet raster av gedigna tegelpelare. Här kontrasterar den gråblå träfasaden mot det varma rödbruna teglet och skapar ett djup i fasaden. Samtidigt genererar pelarna en kontinuitet i fasadlivet.

Utskjutande balkongpartier utvidgar loftgången till något mer än en transportsträcka och bidrar med sociala ytor och rymd. Fristående balkonger placerade ovanför entrén är specialutformade med smidesräcken och sirliga räckesståndare. Täta sidor i svart stålplåt ramar in och skyddar.

Fristående balkonger placerade ovanför entrén är specialutformade med smidesräcken och sirliga räckesståndare. Täta sidor i svart stålplåt ramar in och skyddar.
Balkonger mot innergården på Lundby Park.

Balkonger utgör en stor del av fasaduttrycket.

Utskjutande balkongpartier på loftgången bidrar med sociala ytor och rymd.

Fin detaljering återkommer i trapphusen där den specialsnickrade sittmöbeln i ek plockar upp materialiteten i entré- och lägenhetsdörrar. Här återkommer färgpaletten i klinkergolv, fondvägg och räcken och binder ihop ute med inne.

Lägenheternas planlösningar är utformade för att vara flexibla och kan möbleras utifrån olika brukares behov över tid. Fönster är placerade för att skapa en välkomnande och rymlig känsla när man stiger in i bostaden. I de genomgående lägenheterna är fönster placerade så att ljuset skall kunna flöda igenom, och skapa kontakt med både gatu- och gårdssida samtidigt.

Planlösning kök i Lundby Park
Planlösning vardagsrum Lundby Park

Innergården har ett stort värde för huset då kvarterets fasader livar med gatan och gör gården till den enda gemensamma utemiljön för de boende. I denna lösning inhyser gården alla behov utan att kännas trång.

Platser formgivna med ledord som slappa, sola, leka, samkväm och förvara skiljs åt med frodig vegetation som tillåts släppas upp på vertikalen - både med högresta solitärer och grönska på spaljé. Det finns rum för avkoppling på gräsmattan, rum för umgänge och grillning i den ombonande pergolan, rum för lek i sandlådan och rum för förvaring under det noggrant designade sedumtaket.

Den stora utmaningen med projektet var att etablera växtlighet på bjälklag. Den valda jorden ska kunna hålla vatten och näring till växterna i det grunda jorddjupet utan tillgång till grundvatten men ändå väga relativt lite. Lösningen blev ett substrat med inblandad biokol från Hasselfors Garden.

Receptet för jorden banade vägen för ett rikt växtliv på gården. Syrener, perukbuskar, fläder, smällspireor, bär och klätterväxter skapar tillsammans en prunkande och inbjudande trädgård. På bara en växtsäsong har floran uppnått en frodighet över förväntan.

Innergård Lundby park. Pergola och lekplats.

Den gemensamma utemiljön har ett stort värde för de boende.

Innergård uppifrån Lundby Park.

Högst upp i huset ligger två gemensamhetslokaler samt orangeri och takterrass. I en av gemensamhetslokalerna bedriver trygghetsboendet sin verksamhet med flera möten i veckan. Orangeriet har glastak och glasparti mot terrassen, och är en mellanzon mellan ute och inne där säsongerna förlängs. Terrassen kompletterar innergården och erbjuder de boende fler möjligheter till avkoppling och frisk luft.

De boende lyfter dessa gemensamma utemiljöerna som en av de stora kvaliteterna med att bo på Lundbypark.

Gemensamt orangeri för de boende.

Terrassen erbjuder avkoppling och frisk luft.

Kvarteret Lundby park ovanifrån.

Fotograf: Felix Gerlach

Relaterade projekt

Se alla

Relaterade tjänster