Modell Rättscentrum Kristianstad av Krook & Tjäder

Kristianstad

Rättscentrum Kristianstad

KundIntea fastigheter AB

PlatsKristianstad

KategoriPublika byggnader

Rättscentrum i Kristianstad kommer att omfatta nya lokaler åt Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Kriminalvården om ca 40 000 BTA.

Gestaltningsambitionen har varit att integrera kvartersstrukturen som en naturlig förlängning av stadskärnan intill järnvägen i Kristianstad. Genom att skala ner och införa variation med olika material och gestaltning av de olika delarna strävar man efter att skapa en enhetlig men mångfacetterad atmosfär.

På tomten återfinns även en kulturmärkt tullterminal som respekteras och bevaras. Detta återspeglas främst genom noggrann anpassning av skalan och materialvalen, såsom det röda teglet från tullhuset.

Rättscentrum Kristianstad
Rättscentrum Kristianstad

Variationen skapar ett enhetligt men mångfacetterat uttryck

Rättscentrum Kristianstad

Arbetet med den nya detaljplanen inleddes redan år 2017, och planerad inflyttning för de berörda parterna är under våren och sommaren 2024.

Projektet kommer att hållbarhetcertifieras enligt Breeam Excellent.

Relaterade projekt

Se alla

Relaterade tjänster