SVT/SR kontorshus Göteborg. Tidigare Hasselblad.

Göteborg

SVT/SR

KundHasselblad

PlatsGöteborg

KategoriKontor

Efter vinst i ett parallellt uppdrag 2001 ritade och projekterade Krook & Tjäder en nybyggnad för Hasselblad.

Huset stod färdigt år 2003 men redan 2006 övertogs det av SVT/SR, och Krook & Tjäder fick förnyat uppdrag att transformera och projektera om byggnaden för att anpassas till den nya verksamheten.

Byggnaden ligger på Norra älvstranden där Lindholmsallén möter Göta älv.

På andra sidan älven ligger Göteborgsoperan, Packhuskajen och staden inom Vallgraven. Byggnaden utgörs av en glasad och långsträckt fyravåningsbyggnad längs kajen, och en mera massiv produktions- och lagerdel mot allén.

En utmaning med tomten var att definiera husets framsida. Läget med en långsida längs kajen innebar ett behov av en artikulerad frontfasad mot vattnet och mot staden på andra sidan älven. Samtidigt måste entrén vändas mot andra sidan, eftersom det är från denna sida man når byggnaden, oavsett om man kommer med bil, cykel eller kollektivtrafik. För att möta de båda framsidorna har den lägre och mera slutna byggnadskroppen skjutits lite åt sidan, samtidigt som glasbyggnaden dragits fram förbi produktionslokalen och avslutats i en kraftigt accentuerad spets.

Idén är att man, när man närmar sig byggnaden, skall förnimma hela sekvensen - entrén, receptionen, kajen, vattnet, operan och staden på andra sidan älven.

Fotograf: Ulf Celander

Relaterade projekt

Se alla

Relaterade tjänster