Visualisering av Global Business Gate, Kanalhuset. Kontorshus på Masthuggskajen i Götbeorg.

Göteborg

Global Business Gate - Kanalhuset

KundElof Hansson

PlatsGöteborg

KategoriKontor

Krook & Tjäder har fått i uppdrag att gestalta Global Business Gate – Kanalhuset, ett kontorshus med ca 1000 arbetsplatser på Masthuggskajen i Göteborg. Med platsens själ nära världen, mellan Järntorget, Långgatorna och hamnen, är detta område en knutpunkt för kulturell dynamik och internationella intryck som smälter ihop för att binda staden samman.

Gestaltningen av Kanalhuset kommer att ge staden en attraktiv byggnad som representerar Global Business Gate - en mötesplats för företag och organisationer som arbetar med hållbara internationella affärer.

Global Business Gate, Kanalhuset. Visualisering gatumiljö

Tre distinkta "syskon" formar ett kvarter.

I en förtätad stadsmiljö, där varje ny byggnad måste balansera mellan att vara funktionell, attraktiv och samspela med omgivningen, har Krook & Tjäder utformat Kanalhuset för att smälta in i stadens kontext och samtidigt lyfta fram dess unika karaktär.

Byggnaden består av tre distinkta "syskon" som formar ett kvarter. Genom att dela upp volymen vertikalt och låta detta återspeglas både i fasadgestaltning och byggnadshöjd, skapas en känsla av sammanhang och stadigt fotfäste för varje individuellt hus. Detta tillåter inte bara en mer varierad och intressant arkitektonisk profil utan ger också utrymme för att skapa en rik och varierad publik sockelvåning som ger ett stadsmässigt intryck.

Global Business Gate, Kanalhuset. Visualisering från kajen
Global Business Gate, Kanalhuset. Visualisering av husets placering vid kajkanten

Kanalhuset blir ett av tre hus i Göteborg som står direkt på kajkanten.

Global Business Gate, Kanalhuset. Visualisering modell

För att uppnå detaljering och variation i sockelplanet har tegel valts som huvudmaterial för den nedre delen av byggnaden. Tegel ger en tidlös kvalitet och möjliggör en sammanhängande estetik som knyter an till stadens industriella arv samtidigt som det erbjuder en stabil bas för byggnaden.

Över tegelsockeln reser sig en keramisk fasad, som inte bara tillför en modern touch utan också fungerar som ett visuellt element som binder samman de tre husen och skapar en enhetlig arkitektonisk helhet. Denna kombination av material ger Kanalhuset en unik karaktär som både respekterar stadens historia och omfamnar dess framtid.

Elof Hansson Fastigheter och Alecta Fastigheter utvecklar gemensamt Global Business Gate med ett koncept som bidrar till att skapa en central mötesplats för Göteborgs- och Västsveriges internationellt verksamma företag.

Global Business Gate, Kanalhuset. Visualisering av keramisk fasad med tegelsockel
Global Business Gate, Kanalhuset. Visualisering helhet

Fortsätt utforska Global Business Gate

globalbusinessgate.se

Relaterade projekt

Se alla

Relaterade tjänster