Visualisering av Global Business Gate, Kanalhuset. Kontorshus på Masthuggskajen i Götbeorg.

Göteborg

Global Business Gate - Kanalhuset

KundElof Hansson

PlatsGöteborg

KategoriKontor

Krook & Tjäder har fått i uppdrag att gestalta Global Business Gate – Kanalhuset, en byggnad som kommer att inrymma ca 1000 arbetsplatser på Masthuggskajen i Göteborg.

Området mellan Järntorget, Långgatorna och hamnen är en plats med själen nära världen. Med puls och kulturell dynamik fortsätter området att vara en stimulerande plats med internationella intryck som binder ihop staden.

Krook & Tjäders förslag har skapats för att passa i staden och miljön runt Masthuggskajen. Gestaltningen av Kanalhuset kommer att ge staden en attraktiv byggnad som representerar Global Business Gate, dvs. en mötesplats för företag och organisationer som arbetar med hållbara internationella affärer.

Visualisering av Kanalhuset, Global Business Gate i Göteborg
Visualisering av Global Business Gate, Kanalhuset

Genom att dela volymen vertikalt och låta detta manifesteras både i fasadgestaltning och byggnadshöjd skapas intrycket av ett tätt kvarter där varje hus står stadigt på sin fot. Kvartersmetaforen ger stora möjligheter att skapa en rik, varierad och uppbruten sockelvåning med ett stadsmässigt intryck.

Elof Hansson Fastigheter och Alecta Fastigheter utvecklar gemensamt Global Business Gate med ett koncept som bidrar till att skapa en central mötesplats för Göteborgs- och Västsveriges internationellt verksamma företag.

Visualisering av Kanalhuset, Global Business Gate i Göteborg

Sidan är under uppbyggnad. Snart kommer mer information om projektet.

Relaterade projekt

Se alla

Relaterade tjänster