S:t Jörgens och S:t Birgittas kapell i Varberg

Varberg

S:t Jörgens & Birgittas kapell

KundSvenska kyrkan Varberg

PlatsVarberg

KategoriKulturmiljöPublika byggnaderTransformation

I detta projekt har byggnadsminnet S:t Jörgens kapell i Varberg renoverats samt kompletterats med det nya S:t Birgittas Kapell. Krook & Tjäders sakkunniga inom kulturvård har arbetat med projektet där ombyggnad och nybyggnad tillsammans möter det ökade behovet av verksamhet på platsen.

Detalj inglasat vindskydd St Jörgens och Birgittas kapell
Tillbyggnad S:t Jörgens & Birgittas kapell i Varberg

Cederträribborna kopierar uttrycket från de befintliga marmorribborna.

S:t Jörgens och Birgittas kapell i Varberg

Transformation & gestaltning

I suterrängen har undervåningen byggts ut med ytterligare kyl- och allmän förvaring och ovanpå detta har det nya sidokapellets enkla boxform placerats. Med fler religioner och trosuppfattningar som nyttjar byggnaden fanns ett behov av ett kapell för mindre ceremonier och neutral religiös framtoning.

Sidokapellet ansluter till den befintliga konstruktionen genom en glasbro för transport av kistor. Den enkla formen sitter elegant ovanpå nedervåningen och omges av en takterrass med gatsten och ett vackert smidesräcke. Här skapas en utvändig samlingsplats för nära och kära.

Tillbyggnad S:t Jörgens & Birgittas kapell i Varberg
Tillbyggnad S:t Jörgens & Birgittas kapell i Varberg

Stor vikt har lagts vid anpassning till det befintliga kapellet samtidigt som det nya S:t Birgittas Kapell får vara sitt eget. Medan det nya taksprånget skapar kontrast med sin moderna design kopierar nybyggnadens cederträribbor uttrycket som befintlig fasads tunna marmorribbor skapar och visar att byggnaderna hör ihop. Interiört lackas eller vaxas väggarna för att hålla kvar materialets gyllene lyster. Här finns en upplevelsefylld invändig gestaltning av ytskikt och ljusdesign med egenritade belysningsarmaturer.

Med expertis inom kulturvård har projektet även inkluderat ut- och invändigt underhåll av S:t Jörgens kapell med hänsyn till skyddsföreskrifter. Kapellets väntrum, toaletter och administrativa delar har omdisponerats för tillgänglighet och ökad funktionalitet.

Vid entrén har ett nytt inglasat vindfång byggts till för att skapa en klimatskyddad plats för förberedelse och stillhet innan besökaren går in i ceremonirummet. Vindfånget binder ihop kapell, väntrum och det karaktäristiska arkadtaket utan att inskränka på den redan välgestaltade byggnaden. Genom att använda ett kristallglas utan färgtoning störs inga siktlinjer och den ursprungliga arkitekturen upplevs tydligt.

Entrédörren till vindfånget har likt dörren till sidokapellet och andra nya dörrar utrustats med kopior av de halvmånformade originalhantagen i mässing. Ännu ett grepp som binder ihop gestaltningen där nytt möter gammalt.

Detalj på tillbyggnad på S:t Jörgens & Birgittas kapell i Varberg
Inglasat vindskydd på S:t Jörgens & Birgittas kapell i Varberg
S:t Jörgens & Birgittas kapell i Varberg

Fotograf: Marie Hidvi, Tomas Carlin

Relaterade projekt

Se alla

Relaterade tjänster