Trämodell Helsingborgs nya sjukhus i Östra Ramlösa

Helsingborg

Nya Sjukhuset Helsingborg - Östra Ramlösa

KundRegion Skåne

PlatsHelsingborg

KategoriStadsbyggnadVård & omsorg

I Östra Ramlösa, ungefär fem kilometer utanför Helsingborgs centrum, planeras ett modernt, hållbart och framtidssäkrat sjukhusområde som kommer ingå i en helt ny stadsdel.

Våren 2021 beslutade regionstyrelsen i Skåne att starta detaljplaneprocessen. I nära samarbete med C.F. Möller Architects, Carlstedt Arkitekter och Ramboll Sverige har Krook & Tjäder tagit fram underlag och utredningar för detaljplanen. Vårt gemensamma mål är att ta fram ett konceptprogram som möter behoven för framtidens vårdmiljöer samtidigt som det värnar om biologisk mångfald och ekosystem.

Detaljplanen innehåller ett koncept för nytt sjukhus med ett verksamhetsbehov som bedöms uppgå till cirka 200 000 kvadratmeter. Vid ett genomförande skulle detta bli det största pågående sjukhusprojektet i Sverige.

Det nya sjukhusområdet kommer innefatta akutsjukhus med psykiatri, högteknologisk vård, vårdavdelningar, mottagningar, laboratoriemedicin, servicefunktioner och teknik, samt administration. Även nödvändig infrastruktur, ovan och under mark, samt park och natur finns med i konceptbilden.

Kommunens ambition för stadsdelen är att skapa en attraktiv, levande och långsiktigt hållbar plats med unik karaktär och gröna värden. Sjukhusets roll i sammanhanget blir att erbjuda god vård och arbetsmiljö och ett akutsjukhus väl rustat för att möta framtidens krav.

Kartbild visar placering av Helsingborgs nya sjukhus i Östra Ramlösa

Målet är att skapa ett flexibelt område med möjlighet att växa över tid.

Karta nya sjukhusområdet Helsingborg

"Det är en stor ära att vara med och utreda blågröna strategier, stadsbyggnad och arkitektur för framtidens vårdmiljö i Östra Ramlösa.

Det goda samarbetet mellan Region Skåne, konsultgruppen och Helsingborgs stad har resulterat i ett robust och framtidssäkrat förslag som är väl integrerat i staden och stadsdelens blågröna struktur. Ett förslag som vi är mycket stolta över."

Karolina Halldin, arkitekt och landskapsarkitekt
Karolina Halldin, arkitekt och landskapsarkitekt Krook & Tjäder
Trämodell Helsingborgs nya sjukhus i Östra Ramlösa

Relaterade projekt

Se alla

Relaterade tjänster