Exteriör fasad Brf Vyn i Borås

Borås

Vyn

KundCernera

PlatsBorås

KategoriBostäderLandskapsarkitektur

I hjärtat av det attraktiva bostadsområdet Bergdalen i Borås ligger Vyn. Krook & Tjäders arkitekter och landskapsarkitekter fick här i uppdrag att ta fram en idéskiss utifrån önskan om att skapa en förtätning av bostäder i form av två huskroppar.

Resultatet - ett bostadsområde om 43 lägenheter med generösa balkonger i ett högt, soligt läge och fantastisk utsikt över Borås stad. Vyn erbjuder en vacker och vilsam boendemiljö med närhet till stadens utbud.

Exteriör visualisering, balkonger på Brf Vyn
Interiör visualisering från Brf Vyn, vy mot balkong

Platsen utmanade i kraftiga höjdskillnader och en krävande detaljplan som påverkade formen. I tätt samarbete arbetade arkitekter, byggnadsingenjörer och landskapsarkitekter fram ett formspråk väl genomtänkt för platsen.

Genom att skapa två volymer som kysser varandra skapades en tilltalande form som smälter in fint i miljön. Byggnationen skulle växa i höjd och avtrappas på olika sätt för att skapa en livfull variation och anpassning.

Kvällsljus på balkong, Brf Vyn

När den tidigare villatomten skulle förtätas med två flerbostadshus i den kuperade terrängen var den stora, landskapliga utmaningen att skapa en generöst grön gårdsmiljö trots att den är belägen ovanpå de boendes parkeringsgarage.

Klimatet på den långsmala gården, vars struktur befästs i de klippta bokhäckarna, får ett klimat som liknar kanjonens och leder de boende till både källarplan och entréer eller tillåter besökaren att passera via åsnestigen i kalksten.

Exteriör visualisering, landskapsarkitektur Brf Vyn
Exteriör Brf Vyn i Borås

Den utmanande topografin med de stora höjdskillnaderna tas om hand med terrasserade murlösningar och förstärkta slänter som kläs in med vildvin – ett växtmaterial som tydligt skiftar i karaktär med årstiderna och murgröna som ger en konstant och robust växtmassa året om.

Översiktlig visualisering, Brf Vyn

Bostadsområdet stod färdigt år 2020/21.

Relaterade projekt

Se alla

Relaterade tjänster