Corem kök

Uppsala

Corem

KundCorem fd Klövern

PlatsUppsala

KategoriInredningsarkitekturKontorTransformation

Krook & Tjäder har på uppdrag av Corem tagit fram inredningen och utformningen av deras nya kontor i Kungsporten, Uppsala.

Kungsporten är ett kontorskvarter från tidigt 90-tal. Innan lokalen övertogs huserade här ett litet tryckeri. Lokalen var i behov av en totalrenovering och en transformation för att möta den nya verksamhetens behov.

Efter snart två år med distansarbete ville Corem skapa ett kontor för gemenskap, kulturbyggande och sociala möten. Man ville ta utgångspunkt i de flertal studier som menar att vi efter pandemin kommer önska fler sociala aktiviteter och miljöer på kontoret som uppmuntrar till kreativitet. Det nya kontoret blir ännu viktigare som kulturbärare och en mötesplats för att vara mer kreativ tillsammans än man kan vara på distans.

Corem kök
Corem

Ett kontor för gemenskap, kulturbyggande och sociala möten.

Fokus och koncept

I Krook & Tjäders uppdrag låg ett inredningskoncept med hänsyn till företagets grafiska profil, lokalens förutsättningar och befintliga möbler som Corem hade tillgång till, både på det egna kontoret och i deras andra verksamheter såsom First Office. Projektet inleddes därmed med en inventering av fast och lös inredning och projektgruppen insåg snabbt att det fanns mycket fast inredning som kunde återbrukas.

Stor fokus låg vid att skapa en kontorsmiljö som säkerställer att det finns möjlighet till koncentration och avskildhet men som samtidigt främjar såväl spontana som bokade möten – digitalt och fysiskt. Här ska alla beståndsdelar som krävs för en produktiv arbetsdag finnas nära till hands. Samtidigt ville man stödja medarbetarens behov av vila, återhämtning, lek och kreativitet. Ett attraktivt kontor att vara, arbeta och möta medarbetare och blivande kunder i.

Corem
Corem

Inredning har bevarats, omlackerats och omtapetserats i högsta möjliga mån.

Återbruk

Pentry, vitvaror, kaffestation samt alla möbler i förråd och kopiering flyttades och återbrukas i det nya kontoret. Kaffestationen lackades om i en rosa kulör och till denna adderades en ny bänkskiva av terrazzo. En palett med mjuka varma kulörer skapades - ett inga-vita-väggar-koncept.

Alla radiatorer fick specialsnickrade inklädnader. Detta för att få kontoret att kännas mer omhändertaget i detaljerna, tvätta bort känslan av industrilokal från 90-talet och samtidigt kunna återbruka de gamla radiatorerna. Även textilmattorna i mötesrummen är återbruk i form av spillbitar från en mattleverantörs återbrukssida.

Merparten av det nya kontorets lösa inredning, över 80% är också det återbruk från Corems tidigare kontor eller från kontor i deras bestånd. Inredning har bevarats, omlackerats och omtapetserats i högsta möjliga mån. För att skapa ett mjukare intryck adderas ny hängande textil som rumsavdelare och små specialsnickrade mötesholkar ritades in för spontana möten och fokus.

Corem kök, bänkskiva av terrazzo.
Corem
Corem

Såväl Krook & Tjäders team som beställaren är båda mycket glada och stolta över det fina resultatet och den höga andelen återbruk i projektet. Hela projektet har varit enormt lustfyllt och inspirerande, mycket för att man tidigt kom överens om ett stort hållbarhetsfokus och att Corem varit modiga i alla sina beslut. Projektgruppen har arbetat effektivt med stort fokus på lösningar och inte problematiserat processen.

Corem kök

Fotograf: Tim Meier

Relaterade projekt

Se alla

Relaterade tjänster