Exteriör bild visar transformationen av Simonsland i Borås. Nya fasader på gamla industribyggnader.

Borås

Simonsland

KundKanico

PlatsBorås

KategoriStadsbyggnadTransformation

Simonsland, ett av Borås idag mest spännande och levande stadskvarter har under ett drygt decennium genomgått en omfattande transformation - från slutet och privat till öppet och inkluderande.

Det tidigare industriområdet beläget i den anrika textilstaden stod för inte många år sedan öde med övergivna fabriker från textilproduktionen. Med anor från 1800-talet och framåt och med en dominans av funkisarkitektur var området en slumrande skönhet som väntade på att få nytt liv.

Simonsland i Borås exteriör kvällsbild med upplyst fasad, vy från bro över Viskan

En transformation i flera etapper

Krook & Tjäder har haft ett omfattande uppdrag på platsen sedan 2010 då arbetet med förvandlingen påbörjades. Arbetet har pågått i flera etapper och syftat till att återuppväcka Simonsland till en given ledande mötesplats i branschen, nationellt och internationellt och ett textilt centrum - Textile Fashion Center.

Den första etappen i projektet bestod av den sk. fabriken och utfördes i nära samarbete med SWECO. I uppdraget rymdes förutom yttre gestaltning av husen även bland annat Textilmuséet, Marketplace, Drivhuset, Espira, Proteko, Almåsgymnasiet, Yrkeshögskolan, Nordiska Designskola och många fler.

Exteriör bild från Simonsland i Borås

Etapp 2 som avslutades 2019 bestod av det som kallas Hus 1 och omfattar bland annat Borås Kulturskola, Friskis och Svettis, Åklagarmyndigheten, Effektiv bemanning, Adwise och Polisutbildningen vid Högskolan i Borås. I samma byggnad finns även Navet, E&Y, Sjuhärads kommunalförbund och Evry beläget varav samtliga har inrymts i Krook & Tjäders uppdrag på platsen.

Mer om Borås Kulturskola
Interiör Borås Kulturskola
Exteriör bild vid entré till Borås Kulturskola i Simonsland
Borås Kulturskola i Simonsland. Musikrum i gammal industribyggnad.

I det vackra Pumphuset på platsen ligger idag också fastighetsägaren Kanicos huvudkontor som förvandlats och förädlats av Krook & Tjäders arkitekter och inredningsarkitekter. Här ligger också kvarterskrogen Pumphuset belägen i bottenvåning som togs fram i samarbete med Stylt Trampoli. 

Ett stadskvarter för nya möten och innovation

Efter sina första dryga 10 år av transformation inrymmer Simonsland idag alltifrån textilmuséum, textilhögskolan och gym till kontor, co-working och inkubator. En tydlig målsättning i projektet har varit att samla näringsliv och olika verksamheter för att skapa ett kreativt kluster för utveckling och innovation.

Förvandlingen har utförts i tätt samarbete med fastighetsägaren, hyresgäster, kommunen och Stadsantikvarien och hela projektet genomförs i hållbarhetens tecken. Målet har varit en ”försiktig renovering” där byggnaden moderniseras, men dess historia bevaras. Byggnadsdelar har i stor utsträckning tagits tillvara och befintliga detaljer lyfts varsamt fram.

Exteriör bild från transformationsprojektet Simonsland i Borås
Tillbyggnad på transformationsprojektet Simonsland i Borås

Resultatet - ett nytt stadskvarter som andas historia och som kommer att stå ytterligare minst 100 år.

Simonsland exteriör bild på innergård med transformerade fabrikslokaler

Krook & Tjäders uppdrag på Simonsland fortsätter och visionsarbete och förstudier pågår till detaljplanen för Etapp 3 där hotell, kontor och parkeringshus planeras.

Fotograf: Felix Gerlach

Relaterade projekt

Se alla

Relaterade tjänster