Exteriör Villa Copenhagen, hotell i Köpenhamn

Köpenhamn

Villa Copenhagen

KundStrawberry och Hent A/S

PlatsKöpenhamn

KategoriHotellTransformation

Bakgrund

Historik och uppdraget

På Tietgensgade 35-39 i Köpenhamn, granne med Hovedbanegården och Tivoli, ligger en pampig byggnad från 1912 som ursprungligen uppfördes som huvudkontor till danska posten. Byggnaden ritades av arkitekten Heinrich Wenck som också har ritat Hovedbanegården.

Historisk bild exteriör Villa Copenhagen
Historisk bild interiör Villa Copenhagen

I många större städer byggdes under tidigt 1900-tal järnvägsstationer och posthus intill varandra. Post transporterades långväga med tåg och distribuerades från posthus vidare ut i staden med häst och vagn eller cykel. Efter drygt hundra års verksamhet i byggnaden, och en utveckling av nya transportmedel, utlokaliserades postverksamheten 2014. Den stiliga kontorsbyggnaden samt ett stort tillhörande markområde längs spårområdet söder om byggnaden blev till salu.

Krook & Tjäder fick vid denna tidpunkt uppdraget att rita om byggnaden till hotell och har under sex år fram till 2020 arbetat med denna uppgift. Utgångspunkten för arbetet har varit att förändra så lite som möjligt av byggnadens yttre och istället arbeta med den befintliga strukturen för att skapa ett modernt hotell av absoluta toppklass.

Historisk bild interiör Villa Copenhagen

Vi har förändrat så lite som möjligt av byggnadens yttre och arbetat med den befintliga strukturen.

Arkitektur och organisation

Byggnaden är orienterad kring två gårdsrum som i transformationen till hotell har övertäckts med nya takkonstruktioner. Den norra gården med entré från Tietgensgade är den ljusa gården och fungerar som lobby och är täckt med ett välvt glastak. Taket höjer sig mot gårdens mitt och samspelar med byggnadens nybarocka former. Lobbyn ges maximal rumsvolym samtidigt som hotellrummen ovan får ett intressant taklandskap att titta ut över.

Välvt glastak Villa Copenhagen
Modell av Villa Copenhagen
Lobby välvt glastak Villa Copenhagen

Byggnaden är orienterad kring två gårdsrum.

Den södra gården ligger en våning ner och användes ursprungligen för postens hästar. Denna gård är den mörka gården och är täckt med ett böljande limträtak. Konstruktionen påminner om äldre tiders välvda takkonstruktioner som ofta användes för järnvägsstationer. Takets ovansida bildar en grön gård med tre gräskullar som står i kontrast till byggnadens strama tegelfasader runtomkring. Under det böljande taket finns en eventsal på 1200 m2 med egen entré i söder mot den nya framväxande stadsdelen Postbyen.

Böljande tak eventsal Villa Copenhagen
gård med tre gräskullar Villa Copenhagen
Ritning Villa Copenhagen

Flöden och kommunikation

Hotellets publika ytor med restauranger, barer och uteserveringar är huvudsakligen fördelade på de två nedersta våningarna som båda har markkontakt eftersom omgivningen runt byggnaden sluttar ett våningsplan mot söder. För att kunna hantera stora flöden av människor mellan dessa plan har byggnaden försetts med två nya breda trappor.

Hisstopparna smälter diskret in i taklandskapet.

Sex nya hissar har placerats centralt i byggnadsvolymen och har på så sätt skapat ett effektivt flöde med minimerade avstånd mellan hotellrum och hissar. Hisstopparna som bryter genom taket har utformats i enlighet med den ursprungliga arkitekturen och smälter diskret in i övriga taklandskapet.

Byggnaden har utåtriktad verksamhet i alla riktningar och saknar baksida. Leveranser och avfallshantering sker i det fördolda via ett övertäckt leveransområde placerat mot spårområdet i nordväst.

Hisstopparna som bryter genom taket Villa Copenhagen
Hissar har placerats centralt i byggnadsvolymen Villa Copenhagen

Rummen

Byggnaden var på sin tid modernt konstruerad och har en rationell pelarstruktur med ett återkommande mått på 4 meter. Detta mått visade sig passa utmärkt även för moderna hotellrum. Den imponerande våningshöjden har resulterat i hotellrum med stora, höga fönster och en fantastisk rymdkänsla.

Vinden, som från början varit oinredd, kunde efter att taket lagts om inredas med unika hotellrum med sluttande tak och synliga takbjälkar. I byggnadens stora takvolym kunde man också placera en stor del av den nya teknik som den moderna hotellfunktionen kräver.

Hotellrum Villa Copenhagen
Hotellrum Villa Copenhagen

Takterrassen erbjuder ett nytt upphöjt stadsrum för stadens invånare.

Unika utomhusmiljöer

Innerstadshotell brukar sällan ha utomhusmiljöer värda att nämnas. Så är inte fallet med Villa Copenhagen. På en befintlig lägre byggnadsvolym mot Bernstorffsgade har en takterrass anlagts med en 25 meter lång pool. Här kan man simma och samtidigt se ut över Tivoli och eventsalens gröna taklandskap. Mot spårområdet i väster utvecklas ett nytt High Line-inspirerat promenadstråk som förbinder Hovedbanegården med Kalvebod Brygge, och erbjuder ett nytt upphöjt stadsrum för stadens invånare. Hotellets verksamhet riktar sig mot det nya stadsrummet med uteserveringar och en nedsänkt trädgård som nås via utvändiga trappor.

Hotellet öppnade sommaren 2020.

Takterrass och pool Villa Copenhagen
Exteriör Villa Copenhagen i skymning
Exteriör Villa Copenhagen i skymning

Fotograf: Felix Gerlach / Stine Christiansen

Relaterade projekt

Se alla

Relaterade tjänster