Västra Kyrkogården

Halmstad

Västra Kyrkogården

KundHalmstads församling

PlatsHalmstad

KategoriKontorPublika byggnaderTransformation

På uppdrag av Halmstads församling har Krook & Tjäder ritat en tillbyggnad av Svenska kyrkans lokaler på Västra kyrkogården i Halmstad. Tillbyggnaden omfattar ca 300 kvm med ny besöksentré, arbetsplatser och sammanträdesrum.

Västra Kyrkogården

Stommen i KL-trä bidrar till att hålla nere byggnadens utsläpp.

Projektet som håller mycket hög hållbarhetsambition har LCA-beräknats för att ge indikation på hur bland annat materialval bidragit till signifikant minskad klimatpåverkan. Under arbetet med LCA-beräkningarna gjordes bland annat en jämförande analys av valet av KL-trä i stomme mot ett alternativ med stomme i betong. Här kunde konstateras att stommen i KL-trä bidrar till att hålla nere byggnadens utsläpp med hela 22% mätt i koldioxidekvivalenter.

Västra Kyrkogården KL trä

Även utifrån arkitektoniska aspekter lyfts träet fram så mycket som möjligt.

Även utifrån arkitektoniska aspekter lyfts träet fram så mycket som möjligt och exponeras också interiört. Alla kontorsrum har minst en vägg med synligt trä. Detta för att bidra till en trevlig arbetsmiljö, men också utifrån pedagogisk aspekt i att kunna synliggöra det som faktiskt bär upp hela huset.

Västra Kyrkogården KL trä
Kontor Västra Kyrkogården
Västra Kyrkogården

Den nya byggnadens fasad kläs i grönt glaserat tegel, en blinkning till ursprungsarkitekten Hans Nygren (1936-2017) som på 70-talet ritade ett helt kvarter vid Stora torg – i grönt glaserat tegel.

Svenska kyrkans nya lokaler stod klara och invigdes våren 2022.

Västra Kyrkogården grönt tegel
Västra Kyrkogården grönt tegel

Byggnadens fasad kläs i grönt glaserat tegel.

Västra Kyrkogården
Västra Kyrkogården

Fotograf: James Silverman

Relaterade projekt

Se alla

Relaterade tjänster