Visualisering av väderskyddet Natt & Dag skapat av Krook & Tjäder för Region Stockholm

Stockholm

Natt & Dag

KundRegion Stockholms trafikförvaltning (TF)

Plats Stockholm

KategoriProduktdesignPublika byggnader

Stockholms mest allmänna hus


Region Stockholms trafikförvaltning (TF) anordnade i samarbete med Sveriges Arkitekter en inbjuden projekttävling för fem tävlande om gestaltning av nya väderskydd för resenärsmiljöer i kollektivtrafiken. Det vinnande förslaget Natt & Dag är ett mycket starkt koncept, vilket krävs för att kunna anpassas, utvecklas och användas utan att förlora sin identitet, funktion och karaktär.

"Natt och Dag är en signaturbyggnad som kommer att identifieras som typiskt för Stockholm. Ett robust funktionellt väderskydd som tar plats i rummet men ändå är nätt till sina mått. Väderskyddet signalerar tydligt att det är ett väderskydd som är säkert, ombonat och ger en mycket bra resenärsmiljö."

Utdrag ur juryutlåtande

Natt & Dag prototyp på Hötorget

Prototyp av Natt & Dag i full skala, Hötorget september 2023.

Det perfekta teamet


Uppdraget ställer krav på en kombination av arkitektonisk verkshöjd, genomförbarhet och flexibilitet i form och över tid, men även stort engagemang, kunskap och lyhördhet. Med kompetens in-house i form av hus- och landskapsarkitekter, ingenjörer och industridesigner ligger vår framgång i förmågan att sätta ihop det perfekta teamet för varje projekt, med tydligt riktat fokus på inkludering, relation och samarbete.

Natt & Dag har skapats med det perfekta teamet inhouse

Prototyp av Natt & Dag på plats i full skala, Tomteboda december 2022.

Natt & Dag har skapats med det perfekta teamet inhouse

Prototyp av Natt & Dag på plats i full skala, Tomteboda december 2022.

Fram till nu har väderskyddet varit en plats för väntan. Natt & Dag skapar ett rum för förväntan, en plats man vill åka till, i stället för ifrån. Som bärare av Region Stockholms varumärke, nationellt som internationellt, vill vi att väderskyddet inte bara ska ge rum åt förväntan utan även kommunicera en tydlig visuell identitet.

Väderskyddet Natt & Dag i miljö

Visualisering av Natt & Dag.

Ett rum för förväntan.

Vår ambition har varit att formge ett väderskydd som uttrycksmässigt är helt annorlunda jämfört med de som levereras idag från kända leverantörer, men också inte heller går att likna vid något annat platsbyggt i Sverige eller i världen.

Det har varit viktigt att hitta en siluett på taket som håller ihop modulsystemet samtidigt som den i den stora skalan talar med Stockholms stads fantasifulla taksiluett, regionens sakrala granskogsbryn och vågorna i vattnet. I den lilla skalan flörtar den på ett lokalhumoristiskt sätt med Stadsvapnet, samtidigt som den karaktäristiska veckningen av taket skapar det som är själva kärnan i hur vi tolkar uppgiften – rummet användaren ska vara i, i väntan och förväntan på Region Stockholms lokaltrafik.

Natt & Dag Stockholm

Prototyp av Natt & Dag i full skala, Hötorget september 2023.

Natt & Dag i Stockholm

Prototyp av Natt & Dag i full skala, Hötorget september 2023.

Takets utformning skapar rumslighet


Takets utformning ger väderskyddet en ljuslanternin i gavelpartiet. Det skapar en närmast sakral rumslighet vad det gäller känsla när man står i, och när man närmar sig mot väderskyddet. På dagen går graderingen av ljus utifrån och in och på kvällen kommer den inifrån och ut med hjälp av ljuset som ligger gömd under taknockarna.

Ljusets gradering i undertaket ramas in som en tavla mellan gavelns skivformade pelare. Valet av material har helt fått följa funktionskraven. Pelare och bärande balkar av strängpressad aluminium för vridstyvhet och för att få in så många funktioner som möjligt vad det gäller att leda bort vatten och att samtidigt kunna serva och ge el till alla nya funktioner som ett modernt väderskydd förväntas ha.

Natt & Dag 3D modell
Natt & Dag 3D modell

Det veckade taket ger väderskyddet stor utvecklingsbarhet i fråga om framtida anpassningskrav eftersom det behåller sin karaktär och rytm trots förlängning och fördjupning och tvärtom. Veckningen av taket skapar en naturlig balkverkan då platsen kräver ett djupare väderskydd för perrong eller cykel-parkering. Pelare och balkar är av aluminium vilket går att smälta ner och återbruka till 100 procent.

Natt & Dag är ett väderskydd där resenären tar plats i kollektivtrafiken redan innan den kliver på bussen.

Natt & Dag
Väderskyddet Natt & Dag i miljö

Det finns mycket att prata om när vi bygger Stockholms mest allmänna hus.

Filmfotograf: Carl Engberg

Visualisering: Krook & Tjäder

Relaterade projekt

Se alla

Relaterade tjänster