Visualisering av väderskyddet Natt & Dag skapat av Krook & Tjäder för Region Stockholm

Stockholm

Natt & Dag

KundRegion Stockholms trafikförvaltning (TF)

Plats Stockholm

KategoriProduktdesignPublika byggnader

Fram till nu har väderskyddet varit en plats för väntan. Natt & Dag skapar ett rum för förväntan, en plats man vill åka till, i stället för ifrån.

Som bärare av Region Stockholms varumärke, nationellt som internationellt, vill vi att väderskyddet inte bara ska ge rum åt förväntan utan även kommunicera en tydlig visuell identitet.

Takdetalj på väderskyddet Natt & Dag i miljö i Stockholm
Väderskyddet Natt & Dag placerat i miljö i Stockholm

"Natt och Dag är en signaturbyggnad som kommer att identifieras som typiskt för Stockholm. Ett robust funktionellt väderskydd som tar plats i rummet men ändå är nätt till sina mått. Väderskyddet signalerar tydligt att det är ett väderskydd som är säkert, ombonat och ger en mycket bra resenärsmiljö."

Utdrag ur juryutlåtande

Modell av väderskyddet Natt & Dag i verkstaden

Vår ambition har varit att formge ett väderskydd som uttrycksmässigt är helt annorlunda jämfört med de som levereras idag från kända leverantörer, men också inte heller går att likna vid något annat platsbyggt i Sverige eller i världen. Det har varit viktigt att hitta en siluett på taket som håller ihop modulsystemet samtidigt som den i den stora skalan talar med Stockholms stads fantasifulla taksiluett, regionens sakrala granskogsbryn och vågorna i vattnet.

I den lilla skalan flörtar den på ett lokalhumoristiskt sätt med Stadsvapnet, samtidigt som den karaktäristiska veckningen av taket skapar det som är själva kärnan i hur vi tolkar uppgiften – rummet användaren ska vara i, i väntan och förväntan på Region Stockholms lokaltrafik.

Modell av väderskyddet Natt & Dag från sidan

Takets utformning ger väderskyddet en ljuslanternin i gavelpartiet. Det skapar en närmast sakral rumslighet vad det gäller känsla när man står i, och när man närmar sig mot väderskyddet. På dagen går graderingen av ljus utifrån och in och på kvällen kommer den inifrån och ut med hjälp av ljuset som ligger gömd under taknockarna.

Ljusets gradering i undertaket ramas in som en tavla mellan gavelns skivformade pelare. Valet av material har helt fått följa funktionskraven. Pelare och bärande balkar av strängpressad aluminium för vridstyvhet och för att få in så många funktioner som möjligt vad det gäller att leda bort vatten och att samtidigt kunna serva och ge el till alla nya funktioner som ett modernt väderskydd förväntas ha.

Takdetalj på modell av väderskyddet Natt & Dag
Modell av väderskyddet Natt & Dag i verkstaden

Det veckade taket ger väderskyddet stor utvecklingsbarhet i fråga om framtida anpassningskrav eftersom det behåller sin karaktär och rytm trots förlängning och fördjupning och tvärtom. Veckningen av taket skapar en naturlig balkverkan då platsen kräver ett djupare väderskydd för perrong eller cykel-parkering. Pelare och balkar är av aluminium vilket går att smälta ner och återbruka till 100 procent.

Väderskyddet Natt & Dag i miljö

Natt & Dag är ett väderskydd där resenären tar plats i kollektivtrafiken redan innan den kliver på bussen.

Relaterade projekt

Se alla

Relaterade tjänster