Slakthusområdet i Göteborg - Arkitekterna Krook & Tjäder

Göteborg

Stadsutveckling Slakthusområdet

KundCorem fd Klövern

PlatsGamlestaden, Göteborg

KategoriKontorPublika byggnaderStadsbyggnadTransformation

Ett stadslandskap under expansiv förändring

Slakthusområdet har ett unikt läge mellan förort och centrum, mitt i ett stadslandskap under expansiv förändring. Göteborg genomgår, om inte ett paradigmskifte, så ett yrvaket kulinariskt uppvaknande, när ambitiösa krogar, vinbarer och ölbryggerier öppnar upp. Och nu har denna våg även nått stadens östra delar.

Området har en enorm potential att ut­vecklas till en unik destination i Göteborg, mellan nytt och gammalt, mellan tillverkning och upplevelser och framför allt mellan människor - allt i en kulturhistorisk miljö.

Tillsammans med Klövern, nuvarande Corem, har vi genomfört transformation av befintliga byggnader med nytt innehåll och driver i planprocessen utredningar och skisser för framtida tillägg och stadsutveckling av området. En levande process som syftar till att skapa innehåll och arkitektur som gör Slakthusområdet till en självklar destination.

Slakthusområdet
Slakthusområdet i Göteborg
Slakthusområdet i Göteborg - foodmarket utanför Wine Mechanics

En ny mötesplats i staden.

Målsättningen med Slakt­husområdet är att skapa en plats för experimentlusta och kreativitet med platsens DNA i fokus – mat och matproduk­tion. Småskalig produktion av mat, dryck och design, restauranger och kultur ska genomsyra området och dess stadsutveckling.

Området är i ständig förändring och visionen drivs framåt i olika skalor, redan på plats finns bland annat ett urbant vineri, ett mikrobryggeri, ett ysteri och Corems nya huvudkontor. Tillfälliga användningar testas och byter form och en rad evenemang sprider ordet och förändrar platsens användning. Det är dynamiken och samspelet som skapar den nya identiteten i Slakthuset och som gör det till en ny mötesplats i staden.

Slakthusområdet. Slaktarens Trädgård - Arkitekterna Krook & Tjäder
Slakthusområdet foodtruck - Arkitekterna Krook & Tjäder
Foodtruck - Slakthusområdet i Göteborg

Vi ansvarar kontinuerligt för skiss och projektering.

Området präglas av en komplex trafiksituation som ställer höga krav på kreativ utformning av såväl byggnader som stråk och offentliga platser. Krook & Tjäder har varit med och tagit fram underlag till ett planprogram och i väntan på fortsatt planprocess ansvarar vi kontinuerligt för skiss och projektering av ny-, om- och tillbyggnader i området vilket ger en möjlighet att pröva olika verksamheter och lösningar på plats.

Wine Mechanics, Corems huvudkontor och tillbyggnaden med kontor i cortén är alla exempel på detta. Utvecklingen av Corems fastigheter i Slakthusområdet har pågått sedan 2010.

Slakthusområdet Göteborg fasad i corten
Tak och skylt Wine Mechanics Slakthusområdet Göteborg

läs mer om våra projekt i Slakthusområdet

Se alla

Fotograf: Roger Sandberg

Relaterade projekt

Se alla

Relaterade tjänster