Korridor Borås kulturskola

Borås

Borås Kulturskola

KundBorås Stad, Kanico

PlatsBorås

KategoriTransformationUtbildning

Uppdraget

Simonsland, en av Borås idag mest levande stadsdelar har under det senaste årtiondet genomgått en omfattande transformation. Idag består det tidigare industriområdet av moderna kontor, hotell, bostäder, affärsverksamheter, textilmuseum, utbildning m.m.

I transformationens andra etapp har Krook & Tjäder bl.a. ritat en kulturskola för F-9 och gymnasielever på uppdrag av Kanico AB för Borås Stad kulturverksamhet.

Borås Kulturskola, Simonsland

En inbjudande och inspirerande miljö för verksamheten.

Bärande idé

Projektets bärande idé var att göra ändamålsenliga lokaler, skapa tillhörighet för elever samt en inbjudande och inspirerande miljö för verksamheten.

Genom projektet har Kulturskolan fått nya lokaler byggda efter deras högt ställda krav för musikverksamhet, cirkus, drama, bild och serieteckning, dans, textil och design. Här undervisas det i över 50 olika ämnen i specialanpassade lokaler med tillhörande kontor, omklädning och personalutrymmen, sammanlagt i 4500 kvm.

Trappa och korridor Borås kulturskola
Borås Kulturskola

Den nya kulturskolan uppmuntrar till nyfikenhet och skapaglädje.

Utmaningar

Under förstudien optimerades disponering av lokalerna med hänsyn till ljudstörning, flöde och yteffektivitet. Utmaningen låg i att skapa en bra planlösning med akustiska åtgärder i en kulturhistorisk byggnad. 

Med en tydlig inredningsprofilering och väl avvägd disponering av lokalerna uppmuntrar den nya kulturskolan till nyfikenhet och skapaglädje.

Pianorum Borås Kulsturskola
Borås Kulturskola

Krook & Tjäder har arbetat med olika delar av den omfattande om- och tillbyggnaden av de f.d. fabrikslokalerna på Simonsland sedan år 2010. Första etappen utfördes i samarbete med Sweco.

Läs mer om transformationen av Simonsland
Simonsland
Borås Kulturskola

Fotograf: Felix Gerlach

Relaterade projekt

Se alla

Relaterade tjänster