Intagan, ellipsen fotad ovanifrån

Borlänge

Intagan

KundDiös

PlatsBorlänge

KategoriKontorTransformation

Trafikverkets kontorslokaler i Borlänge pånyttföds i detta transformationsprojekt.

Projektet innefattar Trafikverkets huvudkontor vars lokaler var fördelade på tio kontorsbyggnader. Efter flera år i lokalerna uppfyllde de inte längre verksamhetens behov. Diös som äger fastigheten beslutade då att koppla in Krook & Tjäder för att se över hur de gemensamt kunde hitta en hållbar lösning.

Trafikverket önskade att få sammanhängande ytor för att tillgodose sitt nya arbetssätt och vi föreslog därför en tillbyggnad som binder samman de befintliga husen. Resultatet blev en ellipskonstruktion som både möter behoven hos kunden och klimatet.

Ellipsen vid Intagan fotad ovanifrån, grönska på gården
Ellipsen vid Intagan fotad ovanifrån från sidan

Tillbyggnaden länkar samman och skapar rörelse mellan de befintliga husen.

Fasad på ellipsen vid Intagan

Med sitt moderna utseende ansluter formen mjukt till platsen och skapar kontrast. I mötet mellan befintligt och tillbyggt uppstår även privata innegårdar för arbete, paus och rekreation vilket skapar ett mervärde för medarbetarna.

Tillägget innebär nya typer av miljöer med rymd och ljus och har ökat attraktiviteten och flexibiliteten av de befintliga byggnaderna. Förutom de nya funktionella kvaliteterna ger ellipsens gestaltning en ny karaktär till området och knyter samman det även visuellt.

Korridor interiört i Intagans ellips
Sittgrupp i Intagans ellips

Projektet ger ett relativt litet fotavtryck ur ett hållbarhetsperspektiv då ellipsen med sin stomme av KL-trä endast genererar tre procent CO2e av vad en helt ny betongbyggnad med samma omfattning hade gjort. De befintliga byggnaderna certifieras enligt Breeam In Use.

Transformationsprojektet är ett tydligt exempel på hur Krook & Tjäder jobbar med återbruk, transformation och klimatsmarta lösningar.

Intagan

Visualiseringar: Krook & Tjäder

Relaterade projekt

Se alla

Relaterade tjänster