Godhems Backe i Majorna, Göteborg. Fasad, loftgångar och takterrass

Majorna

Godhems Backe

KundWallenstam

PlatsMajorna, Göteborg

KategoriBostäder

Mitt i Majorna, Göteborg ligger Godhems Backe, ett nytt bostadskvarter med 138 hyresrätter. Projektet som ritats på uppdrag av Wallenstam är en del av Bostad 2021.

Arbetet utfördes i tät dialog med kommun och beställare under detaljplaneskedet för att kunna lämna in bygglov samtidigt som detaljplanen antogs.

Godhems Backe bostäder i Majorna, Göteborg. fasad, loftgångar och takterrass.
Godhems Backe bostäder i Majorna, Göteborg.

Med färg och form bryts de tre huskropparna upp i flertalet mindre.

Tre huskroppar placeras ut på den kuperade tomten. Med färg och form bryts huskropparna upp i flertalet mindre som klättrar upp längs bergskanten. Uppdelningen, färgsättning och takvinklar är inspirerade av de anslutande landshövdingehusen i norr, men i en modern tappning.

Godhems Backe i Majorna, Göteborg. Med färg och form bryts huskropparna upp i flertalet mindre som klättrar upp längs bergskanten.
Godhems Backe i Majorna, Göteborg. Takterrass med sittyta.
Godhems Backe i Majorna, Göteborg.

Entréer och trapphus lyser välkomnande över närområdet om kvällen.

Lägenheterna är planerade med sovdelar mot den mörkare bergssidan medan vistelserum och kök har stora fönsterpartier som vetter ut från bergssluttningen. Stor omsorg har lagts vid husens entréer och trapphus som lyser välkomnande över närområdet om kvällen.

Godhems Backe i Majorna, Göteborg. Entréer och trapphus.
Godhems Backe i Majorna, Göteborg. Entré och trapphus med glasfasad.

I projektet ställdes höga krav på effektivitet, rationell stomme och upprepning då den kuperade tomten innebär stora kostnader innan man kan bygga första uthyrningsbara kvadratmetern. Mycket positiv feedback har getts både från beställare och betongleverantör för projektets genomförbarhet i detta utmanande läge. Samtidigt är bebyggelsen i en känslig miljö med närhet till befintliga bostadshus så stor varsamhet krävdes i volymbearbetningen.

Genom att hänvisa till effektivisering av ett befintligt p-garage ca 400m bort har man i projektet kunnat skapa 138 nya hyresrätter utan att bygga till bilparkering. På så sätt görs kollektivtrafiken mer konkurrenskraftig.

Godhems Backe i Majorna, Göteborg.
Godhems Backe i Majorna, Göteborg.

Fotograf: Roger Sandberg

Relaterade projekt

Se alla

Relaterade tjänster