Kv. Ångqvarn

Uppsala

Kv. Ångqvarn

KundAtrium Ljungberg AB

PlatsUppsala

KategoriTransformationKontor

I hjärtat av Uppsala genomgår tre äldre byggnader, tidigare använda inom kvarnindustrin, en omvandling till moderna kontor och publika platser.

Kv. Ångqvarns byggnader bär på ett betydande kulturvärde för Uppsala och ger karaktär åt hela området. Genom att införa nytt innehåll skapas en tydlig förlängning av stadskärnan och en koppling till Kungsängen.

Kv Ångqvarn Spegelkvarnen illustration
Kv Ångqvarn Mot Jästfabriken illustration
Kv Ångqvarn

Historiskt kulturvärde


Upsala Ångqvarn AB, grundat redan år 1874, har varit platsen för spannmålshantering samt tillverkning av jäst, brännvin, makaroner och cornflakes. På 1950-talet övertog Kungsörnen – Lantmännen verksamheten, och den fortsatte på samma plats fram till nedläggningen 2017.

Trots att majoriteten av områdets gamla fastigheter ersätts av nya moderna bostadskvarter bevaras och omvandlas de tre byggnaderna - Jästfabriken från 1902, Tegelsilon från 1914 och Spegelkvarnen från 1940 - till kontorslokaler i en helt unik miljö.

Ångqvarn historiska bilder

Att allt som går att återanvända tas till vara


Med hänsyn till platsens identitet och rika historia samt vår tids stora utmaningar kring klimat- och resursfrågor har projektet haft ett stort fokus på återbruk. En digital inventering har genomförts och granskats av alla discipliner för att gemensamt utarbeta en Återbruksplan. Denna plan syftar till att säkerställa att allt som går att återanvända tas till vara, även om det är för helt nya ändamål.

Ångqvarn före trappa
Ångqvarn före fönster och plåtvägg
Kv Ångqvarn före och efter bilder

Visionen är att skapa en inspirerande arbetsmiljö


Visionen för platsen är att skapa en inspirerande arbetsmiljö som främjar kreativitet och gemenskap. På bottenvåningen kommer det finnas utrymme för caféer, restauranger och platser för kultur och möten, allt förankrat i kvarterets rika historia. De olika karaktärsdragen hos de tre byggnaderna har beaktats och vidareutvecklats, där befintliga färgskalor, material och särdrag har fått prägla utformningen och interiören.

Ångqvarn sektion illustration

Mellan Tegelsilon och Spegelkvarnen föreslås en ny länkbyggnad klädd i återbrukat tegel med en stomme av demonterade stålbalkar från platsen. För att minna om platsens historia och identitet används en flyttad travers för åtkomst till driftrum.

Ångqvarn exteriör visualisering
Ångqvarn exteriör visualisering
Ångqvarn exteriör visualisering

Fotograf: Tim Meier

Visualiseringar: Krook & Tjäder

Relaterade projekt

Se alla

Relaterade tjänster