Scandic Strömmen interiör ornamentglas rumsavdelare

Norrköping

Scandic Strömmen

KundScandic Hotels AB / Renströmmen Förvaltning AB

Plats Norrköping

KategoriHotellInredningsarkitektur

Norrköpings äldsta och mest anrika hotell i Renströmmen har pånyttfötts i modern form. I uppdraget arbetade ett kreativt team av arkitekter och inredningsarkitekter utifrån visionen att skapa ett attraktivt, välfungerande hotell och ett nytt publikt stadsrum. Med Scandic Strömmen ges något extra till både hotellgäster och staden Norrköping.

Fasad i trä Scandic Strömmen

Tillbyggnaden av Scandic Strömmen har skett i form av en ny huskropp med 76 st nya hotellrum samt en ny spaavdelning. Den fristående byggnaden kopplas samman med en lägre huskropp avsedd för en ny restaurang och sociala ytor. Bakgården som tidigare rymde en parkeringsplats transformeras till en vacker innergård där ett nytt gatustråk belagt med marktegel leder in mot den nya huvudentrén som vetter mot staden och Strömmens publika vattenrum.

Det rinnande vattnet och strömmen har genom alla tider varit livgivande i staden Norrköping och har därför varit en naturlig inspirationskälla i projektet. Kontakten med strömmen stärks i projektet genom att ta in vatten i dess fysiska form med en vattenspegel placerad centralt på gården, men även i mer stiliserad form som ribbverk och pergolor som silar dagsljuset likt rinnande vatten.

Fasad och pergola Scandic Strömmen
Takterrass med pool Scandic Strömmen

Innegård och grönytor

En bärande del i projektet är den gröna innegården som knyter ihop hotellet med intilliggande grönytor samt det omgivande kvarteret. Greppet att bebygga och anlägga en pocketpark på innergården följer Norrköpings tradition att låta stadens offentliga rum växa in i kvarteren och tillgängliggöra dess gårdar.

Scandic Strömmens stilrena gestaltning med omsorg om dess detaljer anknyter till Norrköpings arkitekturtradition. I harmoni med gårdens grönska och vatten ramar den nya hotellbyggnaden in det senaste tillskottet till Norrköpings många vackra, offentliga stadsrum.

Fasad och innergård Scandic Strömmen
Innergård Scandic Strömmen

Interiör

Teglet och ribbverken är även en viktig del av interiören i form av väggbeklädnader och rumsavdelare. Gatustråket med marktegel från utsidan fortsätter in genom byggnaden för att sedan leda ut igen genom den gamla entrén.

Tegel och interiör Scandic Strömmen
Reception Scandic Strömmen

Receptionen och baren är centralt placerade och fungerar som ett nav för alla flöden som cirkulerar i byggnaden.

Bar Scandic Strömmen
Restaurang och reception Scandic Strömmen
Bar Scandic Strömmen

De publika funktionerna är alla belägna i ett enda öppet rum runt navet, och vi har därför skapat mindre rumsligheter med hjälp av skikt likt kulisser i olika tätheter såsom textilier, ornamentsglas och trä.

Ornamentglas Scandic Strömmen
Ornamentglas och lampor Scandic Strömmen
Ornamentglas Scandic Strömmen

Scandic Strömmen är ett uppdrag där vi arbetat med ett kreativt team av arkitekter och inredningsarkitekter. Under arbetets gång valde man att ta in miljön även i namnet. Hotellet döptes därmed till Scandic Strömmen.

Scandic Strömmen i skymningsljus

Fotograf exteriör: Tim Meier Fotograf interiör: Carl Ander

Relaterade projekt

Se alla

Relaterade tjänster