Clarion Hotel Sundsvall översikt, vy från Selångersån

Sundsvall

Clarion Hotel Sundsvall

KundDiös med totalentreprenör Serneke

PlatsSundsvall

KategoriHotell

Stenstadens nya vardagsrum

Måndagen den 25 juni 1888 brann stora delar av Sundsvall ner. Det var den största branden i Sveriges historia. Efter branden beslutade man att alla byggnader i centrum skulle uppföras i sten och att man mitt genom staden upprättade en bred esplanad, tillika brandgata. Från att ha varit en stad som i huvudsak bestod av lätta träbyggnader förändrades den till en stad uppbyggd av sten. Därför kallas Sundsvalls stadskärna idag för Stenstaden eller Stenstan.

Spänningen mellan det lätta och tunga och skiftet däremellan har legat till grund för gestaltningen av denna nya hotellbyggnad i Sundsvall. Tegelstenen representerar det tunga i den nya byggnadsvolymen som en ny årsring av stenstaden. Men i stället för att muras upp på traditionellt vis använder vi den som ett beklädnadsmaterial i lätt konstruktion. Att arbeta med ett material som i hundratals år har betecknats som ett tungt och bärande, men som i detta projekt i stället blir lätt och flyttbart är något som har lockat i formgivningen.

Liksom volymen spelar an på förhållandet lätt-tungt pratar den också om förhållandet mellan det horisontella och det vertikala. Förhållandet mellan det vertikala och det resliga och den horisontella rörelsen längs med ån och gatorna är något vi bejakat i arkitekturen.

Byggnadsvolymen består av två delar som flätar in i och omfamnar varandra, där insidan kommer ut och blir utsida och utsidan viker in och blir insida. Den gula volymen knyter an till parkstråket och kopplar parken och det inre gårdsrummet samman genom en materialitet som skiljer sig ifrån tegelvolymen där baren blir ett smycke upp på tegelvolymen.

Clarion Hotel Sundsvall har utvecklats i ett samarbete mellan Diös, Krook & Tjäder, Serneke som entreprenör och Nordic Choice Hotels som operatör.

Hotellet stod klart september 2021

Clarion Hotel Sundsvall poll på taket i kvällsljus
Clarion Hotel Sundsvall vy från Selångersån

Fotograf: Tim Meier och Martin Edholm

Relaterade projekt

Se alla

Relaterade tjänster