Exteriör visualisering av FORTH - Framtidens Ortopedi i Hässleholm, gatuvy

Hässleholm

FORTH - Framtidens Ortopedi i Hässleholm

KundRegionfastigheter

PlatsHässleholm

KategoriVård & omsorg

FORTH, Framtidens Ortopedi i Hässleholm är en ny vårdbyggnad för högteknologisk ortopedisjukvård samt en servicebyggnad för gods och logistik.

Vårdverksamhetens behov utifrån patienten står i fokus med effektiva, moderna vårdlokaler, optimerade flöden och logistik - en robust byggnad. Samtidigt skapas här en attraktiv arbetsplats där spetskompetens och ledande forskning vävs ihop med en modern, hållbar och hälsofrämjande gestaltning.

Arkitektur och landskap formas till en helhet som erbjuder en trygg och lugn plats för återhämtning och läkande för patienten. Visionen har varit ”Grönt är skönt”, en gemensam framtagen vision, som tagit sin utgångspunkt från träddungen och naturen på platsen.

Visualisering av innegård på FORTH - Framtidens Ortopedi i Hässleholm
FORTH - Framtidens Ortopedi i Hässleholm, visualisering väntrum

Projektets gestaltning har tagits fram i samarbete mellan Krook & Tjäders arkitekter, landskapsarkitekter från Lava Studio och konstnärer från Museea. Metoden för innovativ samverkan är utvecklad utifrån Region Skånes strategi för gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, design.

Framtidens Ortopedi i Hässleholm visualisering exteriört innegård

Den nya vårdbyggnaden kläs i aluminiumfasad med vertikala element som anknyter till skogslandskapet och en mönstrad perforerad plåt bidrar till insynsskydd och solavskärmning. Mjuka horisontella kurvor uttrycker byggnaden och är en tolkning av det böljande landskapet.

På innergården blir det fina platser med både sol och skugga för vårdbyggnadens personal och fasaderna runt om är klädda med träribbor som knyter an till skogen och naturen. Taket är grönt och täcks av sedum och blir en fin utblick för de befintliga högre byggnaderna runt om.

Exteriör visualisering fasad FORTH
Visualisering innegård Framtidens Ortopedi i Hässleholm

Gestaltningen för FORTH anknyter till äldre bebyggelse på sjukhusområdet genom att ta upp de kulörer som existerar i den befintliga bebyggelsen och ge dessa ett nytt sammanhang i nybyggnaden.

Servicebyggnaden som byggs alldeles intill hänger ihop med vårdbyggnaden genom materialval och de mjuka kurvorna i fasaden.

Exteriör visualisering av servicebyggnad vid Framtidens Ortopedi i Hässleholm

FORTH markerar en ny era för sjukhusområdet och staden Hässleholm.

Projektet startade år 2020 och FFU klart i mars 2022.

Relaterade projekt

Se alla

Relaterade tjänster