Fasad med träpanel, Ica Kvantum i Kodakhuset, Nya Hovås. Ritat av Krook & Tjäder

Göteborg

Kodakhuset

KundNext Step Group & BRA Bygg

PlatsNya Hovås, Göteborg

KategoriIndustri, logistik & handelPublika byggnader

Kodakhuset, även känt som Origo-huset, ligger vid Billdalsavfarten från väg 158. Byggnaden utgör en centrumbyggnad i den nya stadsdelen Nya Hovås där Krook & Tjäder haft ett flertal uppdrag.

Det befintliga huset byggdes 1982 för Kodak och har i detta projekt fått en genomgripande omdaning med större om- och tillbyggnader. Tillbyggnader omfattar en area på mer än 7000 kvm för olika verksamheter, samt ett nytt parkeringshus som byggts intill på drygt 10 000 kvm.

Kodakhuset i Nya Hovås, fasad i trä
Kodakhuset ICA och Systembolaget

Befintliga verksamheter har utökats eller flyttat och många nya hyresgäster har flyttat in i byggnaden. Handel, primärvård, gym och sportaktiviteter är dominerande verksamheter i huset.

Idag består handeln av en ICA Kvantum, Systembolaget och flera mindre butiker och restauranger. Här har man på ett fint sätt blandat små verksamheter med betydligt större och på så sätt lyckats skapa en intressant, trivsam och spännande variation som känns stadsmässig och modern. Bredden och mixen av service och butiker gör vardagen smidig för de närboende och besökare.

Kodakhuset med verksamheter som gör vardagen smidig för de närboende och besökare.
Kodakhuset med verksamheter som gör vardagen smidig för de närboende och besökare.

Med en mycket intresserad och engagerad beställare har projektet högt ställda gestaltningskrav på stråk, volymer, material och identitet. Projektet har inneburit en utmanande gestaltningsuppgift med att försöka få till en helhet av olika typer av tillbyggnader ihop med det karaktäristiska befintliga huset.

Komplexiteten i projektet har framförallt rört många parallella projekt, anpassning till befintliga och nya förhållanden i och intill huset, inlastning och lastgård under ny tillbyggnad och anslutning till nytt parkeringshus m.m.

Kodakhuset träfasad
Kodahuset detaljbild tegel

Projektet färdigställdes under 2019, men om- och tillbyggnad har gjorts under flera etapper. Krook & Tjäder har deltagit i förändrings- och gestaltningsarbetet från skiss till bygghandling.

Kodakhuset Nya Hovås
Hovås Entré

Fotograf: Åke E:son Lindman

Drönarbild: Roger Sandberg

Krook & Tjäder har även ritat Hovås Entré, ett nytt bostadskvarter i detta spännande utvecklingsområde.

Hovås Entré

Relaterade projekt

Se alla

Relaterade tjänster