Göta kanal i Karlsborgs kommun

Karlsborgs kommun

Översiktsplan Karlsborg

KundKarlsborgs kommun

PlatsKarlsborgs kommun

KategoriStadsbyggnad

Karlsborgs kommun har formulerat en ny vision för kommunens utveckling och, med Krook & Tjäders hjälp, tagit fram en planeringsstrategi som konstaterade att kommunen har behov av att konkretisera innebörden för mark- och vattenanvändning i en ny översiktsplan.

Översiktsplan för Karlsborgs kommun - Göta kanal
Karlsborgs kommun informationsskylt

35 mil av strandlinje längs bland annat Vättern och Göta kanal, Tivedens grönskande nationalpark, Försvarsmakten som stor arbetsgivare och många engagerade invånare innebär både utmaningar och stor potential för Karlsborgs kommun att bli en guldplats.

Översiktsplan Karlsborg
Översiktsplan Karlsborg
Karlsborg Göta kanal

Översiktsplanens process bygger på en bred förankring hos invånare, föreningar och näringsliv så väl som tjänstepersoner, politiker och andra myndigheter.

Genom medborgardialoger och workshops skapas en gemensam målbild för utvecklingen i kommunen som sedan genererar tydliga strategier för hur kommunen ska arbeta för att nå dit.

Processledning? Vi berättar mer
Översiktsplan Karlsborg workshop
Översiktsplan Karlsborg workshop

"En bred förankring bidrar till ett bättre genomförande när översiktsplanen väl är antagen."

Linnea Hedin, Arkitekt
Linnea Hedin, Planeringsarkitekt

Genom underlagsutredningar och analyser av geografisk data kartläggs kommunens förutsättningar för utveckling och i kombination med hållbarhetsmål och utvecklingsmål beskrivs riktlinjerna för hur Karlsborgs kommun ska uppnå sin vision.

Översiktsplan Karlsborg logga
Översiktsplan Karlsborg

Arbetet inkluderar även att ta fram en hållbarhetsbedömning (inklusive Miljökonsekvensbeskrivning) för att säkerställa att översiktsplanen styr kommunen i rätt riktning med utgångspunkt i gällande lagstiftning och kommunens egna ambitioner.

Resultatet av arbetet byggs upp enligt Boverkets modell för digital översiktsplan och presenteras i Storymaps.

Karlsborgs kommun jordbruksmark

Fotograf: Roger Sandberg (omgivningar)

Fotograf: Karlsborgs kommun (workshop)

Relaterade projekt

Se alla

Relaterade tjänster