Modell av Jägersro hästcenter

Malmö

Jägersro Hästcenter

KundJägersro Hästcenter

PlatsMalmö

KategoriLandskapsarkitekturPublika byggnaderStadsbyggnad

En unik upplevelse

Arkitekterna Krook & Tjäder har fått förtroendet att rita nya Jägersro hästcenter. Det nya Jägersro ska bli Europas ledande hästcenter där tävlingsanläggning med träningsmöjligheter förenas med platser för socialt umgänge, rekreation och hälsa - en unik upplevelse med hästen och hästsporten i fokus.

Nya Jägersro uppförs öster om den nuvarande anläggningen. Här skapas ett stort nytt hästsportområde med goda kopplingar till omgivande bebyggelseområden. I planerna ingår bl.a. en travbana, en publik byggnad, travskola, rytteri och stallbyggnader utplacerat längs en eventgata.

Jägersro huvudbyggnad
Entré huvudbyggnad Jägersro hästcenter

Träningsmöjligheter förenas med platser för socialt umgänge, rekreation och hälsa.

Koncept och gestaltning

Konceptidén är tydlig med hästen i fokus och bygger på att arkitekturen knyter an till den skånska landsbygden och varumärket Jägersro. Bebyggelsen tar avstamp i det skånska kulturlandskapet genom olika byggnadstypologier som historiskt återfinns på gårdar och i bruksmiljöer i Skåne. Den byggda miljön skapar en sammanhållen hästby.

Alla byggnader har någon form av sadeltak som håller dem samman tillsammans med materialval. Små variationer gör de olika byggnaderna till egna individer och hjälper till att skapa en varierad siluett.

Jägersro hästcenter modell
Jägersro hästcenter storyboard

Arkitekturen knyter an till den skånska landsbygden.

Jägersro uppifrån hustak
Jägersro hästcenter byggnader markperspektiv

En grön anläggning med tydliga kopplingar till kulturlandskap och bruksmiljö.

Närhet till naturen

Jägersro hästcenter ska upplevas som en grön anläggning där både hästar och människor känner en närhet till naturen med tydliga kopplingar till kulturlandskap och bruksmiljö. Kranslandskapets skogsbryn övergår i gröna stråk och platser längs områdets ryggrad - eventgatan. Vidare finns en visuell koppling till det gröna tävlingslandskapet kring travbanan och en förlängning av anläggningens grönstruktur till grönområdet i väster med naturäng, våtmark och lekplats.

Plansektion eventtorget Jägersro hästcenter
Illustrationsplan Jägersro

Jägersro hästcenter har högt ställda mål när det gäller miljö, hållbarhet, drift och beständigt byggande.

Projektet innebär en unik möjlighet att skapa en modern och flexibel hästby för morgondagens behov med upplevelser i världsklass samtidigt som området blir en del av Malmös satsning på hållbara livsmiljöer.

Anläggningen syftar till att utgöra en rekreativ tillgång för hela Malmö, där bred målgrupp känner sig välkommen.

Jägersro hästcenter modell
Jägersro hästcenter modell

Relaterade projekt

Se alla

Relaterade tjänster