Strömskolan i Kinna, Marks kommun

Kinna

Strömskolan

KundMarks kommun

PlatsKinna

KategoriUtbildning

Krook & Tjäder har ritat Sveriges första Svanenmärkta grundskola. Skolan heter Strömskolan och den ligger i Kinna, Marks kommun. I uppdraget låg att utöka skolans lokaler samt tillskapa en ny matsal, då detta saknades i befintlig skola.

Nybyggnaden är en 3,5 våningsbyggnad innehållande klassrum, grupprum, torg och fritidsverksamhet i två plan. Entréplan innehåller bibliotek, hemkunskap, musiksal, arbetsrum mm. Skolbyggnaden är skofri och teknikrum är förlagt i källare.

Matsal Strömskolan
Strömskolan Kinna

Fasaden på nybyggnaden utformades med prefabricerade betongelement där vertikala och horisontala rillor ger en livfull fasad. Fönster och dörrar har en variation av fyra kulörer som sticker ut mot den ljusgrå fasaden. Stora fönsterytor ger ljusa klassrum där elever, pedagoger och lärare får en visuell koppling till natur och himmel. Goda akustiska åtgärder skapar en lugn och harmonisk innemiljö.

Fasad på Strömskolan
Fasad Strömskolan

Projektet genomfördes i nära samarbete med Marks kommun och skolans verksamhet. Krook & Tjäders arkitekter arbetade med behovsanalys, volym och behovsstudier, vilket resulterade i färdigt förslag. Krook & Tjäder fortsatte uppdraget i samarbete med Skanska Sverige AB, hela tiden i tät dialog och samverkan med skolans verksamhet och Marks kommun. Krook & Tjäder arbetade även med inredning för berörda lokaler, samt bistod i upphandling, utvärdering samt tilldelningsskede.

Bibliotek Strömskolan Kinna
Musiksal Strömskolan i Kinna
Detaljbild inredning med legobygge på Strömskolan

Fotograf: Carl Ander

Relaterade projekt

Se alla

Relaterade tjänster