Åsarna Skicenter

Södra Jämtland

Åsarna Skicenter

KundÅsarna Skicenter

PlatsÅsarna, södra Jämtland

KategoriPublika byggnader

I södra Jämtland ligger byn Åsarna i ett böljande skogslandskap intill älven Ljungan. Platsens goda naturförhållanden har bidragit till bygdens rika friluftsliv både sommar- och vintertid.

Mitt i byn finns Åsarna Skicenter, en familjeägd outlet- och restaurangverksamhet med rötter i byns starka längdskidåkningstradition. Centret utgör en vägkrog för fjällresenärer och samlingsplats för bygden. Legender som Thomas Wassberg, Jan Ottoson och Torgny Mogren var engagerade i caféet när verksamheten en gång startade och förankringen i lokalhistorien har fortsatt även när centret har utvidgats och omvandlats genom åren.

I mars 2023 brann Åsarna Skicenter dramatiskt ned. Krook & Tjäder Östersund fick efter händelsen uppdraget att rita den nya byggnaden.

Åsarna Skicenter

Åsarna Skicenter arkivbild.

Gestaltningen utgår från den ursprungliga byggnaden som utmärktes av sina tre frontespiser med korslagda vindskivor och kryss i överkant, samt de kvadratiska fönsterna som stolt visade upp sig mot förbipasserande resenärer och invånare.

De nya gavelmotiven och sadeltaken utgör nu hela fasaden som vetter mot vägen. De delar även upp den annars stora volymen och skapar en rationalitet och rytm i fasad och konstruktion.

Åsarna Skicenter sadeltak
Åsarna Skicenter sadeltak
Åsarna Skicenter entré och fasad mot vägen

Interiört upplevs takåsarna som tydligast i restaurangen där rymd skapas genom dubbel takhöjd och öppet till nock. Rummet sträcker sig rytmiskt över tre takåsar och påminner om kyrkorum intill varandra.

Åsarna Skicenter entré

Utformningens rationalitet innebar även en positiv effekt för projektering och byggtid som kunnat utföras snabbt och effektivt. Därmed kunde kostnaderna hållas nere för familjeföretaget, både avseende byggkostnader och skidcentrets öppnande. Återöppnandet är planerat till juni 2024, endast dryga året efter branden.

Åsarna Skicenter entré och fasad sommartid
Åsarna Skicenter

Visualiseringar: Krook & Tjäder

Relaterade projekt

Se alla

Relaterade tjänster