Visualisering av Gamla Kulturbolaget i Malmö

Malmö

Gamla Kulturbolaget

KundTidrum

PlatsMalmö

KategoriBostäderTransformation

I korsningen Bergsgatan/Friisgatan i Malmö ligger idag en historisk byggnad där den ikoniska rockklubben Kulturbolaget bedrivit sin verksamhet i 30 år. Den befintliga miljön påminner än idag om de småindustrier och verkstäder som låg till grund för Möllevångens och Malmös identitet som industri‐ och arbetarstad. När Kulturbolaget flyttar till mer centrala lokaler kommer den gamla verkstadsbyggnaden återigen byggas ut, renoveras och i vissa fall återställas.

Börshuset interiör

I gestaltningen ligger stort fokus på att bevara och komplettera.

Kvarteret ingår i ett sammanhang av äldre verkstads- och industribyggnader och är uppförd i ett tids- och platstypiskt rött handslaget tegel i blockförband. Fasaden bedöms ingå i en kulturhistoriskt värdefull miljö och får därför behålla sin karaktär, tas om hand, rustas upp och bibehållas som en tydligt läsbar historisk gestalt i stadsrummet.

Byggnaden grundades ursprungligen år 1916 som en filial till Scania Vabis försäljningskontor och har sedan dess haft olika användningsområden, inklusive verkstad, textilindustri, bingohall och restaurang. I början fanns även en lägenhet i bottenvåningen i hörnet Gergsgatan/Friisgatan, men när byggnaden 1934 fick en andra våning mot Bergsgatan ersattes den med två större lägenheter på den nya våningen.

Med den gällande detaljplanen som utgångspunkt byggs huset nu ut på höjden för att mäta sig med övriga byggnader i kvarteret. En ny stomme reses bakom den befintliga tegelfasaden för att skapa enhetlighet och bevara dess utseende.

Visualisering av Gamla Kulturbolaget i Malmö
Visualisering av Gamla Kulturbolaget, gatuvy

Nya bostäder byggs både inom befintlig volym och tillkommande våningar. De tillkommande bostadsvåningarna utförs i en kombination av bandtäckning och fint korrugerad kopparplåt. Kopparn är vald på grund av dess naturliga karaktär och patina som står fint mot de befintliga tegelfasaderna och gaturummet. Ett listverk förtydligar fasadernas rytm och koppling till befintlig bebyggelse med syftet att skapa ett nytillskott med en stark egen karaktär som tillför platsen höga arkitektoniska värden.

Byggnaden är idag stängd och sluten stora delar av dygnet. Då den i framtiden kommer att rymma både bostäder och publika lokaler skapas en större öppenhet och mångfald som ökar tryggheten på platsen. Kvarterets insida tillförs nya kvaliteter med bostadsgård och entrébalkonger och bidrar till ytterligare liv och närvaro i den redan innehållsrika miljön.

Visualisering interiört av bostäder i Gamla Kulturbolaget

Materialen i lägenheter och gemensamma ytor knyter an till byggnadens karaktär.

Totalt kommer den transformerade byggnaden rymma fyra våningar och två takvåningar i sin nya tappning. Bottenvåningen inrymmer lokalytor, trapphus, miljö- och teknikutrymmen samt cykelförråd. I det centrala läget är cykel ett attraktivt transportmedel och därför har enkel åtkomlighet samt servicestation i cykelrummet prioriterats.

Både enkelsida och genomgående lägenheter i varierade storlekar kommer finnas i utbudet. Plan 6 kompletterar innergården med gemensamma ytor för de boende i form av takträdgård, utekök och bastu. Materialvalen i lägenheterna och de gemensamma ytorna knyter an till byggnadens karaktär för att skapa ett projekt som hålls samman såväl invändigt som utvändigt.

Interiör visualisering av bostäder i Gamla Kulturbolaget. Etagelägenhet med trappa.
Gamla Kulturbolaget

Visualiseringar: Krook & Tjäder

Relaterade projekt

Se alla

Relaterade tjänster