Exteriör bild som visar Lundgrens Trädgårdar från ovan

Halmstad

Lundgrens Trädgårdar

KundHFAB

PlatsHalmstad

KategoriBostäder

Lundgrens Trädgårdar, en fortsättning på Halmstads kvartersstad, knyter an till industriarkitekturens formspråk som präglade Lundgrens Gjuteri som tidigare låg på platsen.

En stark materialkänsla genom tegel och falsad plåt i fasad, tillsammans med återkommande gavelmotiv och genomtänkt kulörsättning anspelar på platsens historia. Projektet innehåller 243 nya hyreslägenheter nära både stadens centrum, station och resecentrum samt Halmstad Högskola.

Lundgrens Trädgårdar på platsen där Lundgrens Gjuteri tidigare låg
Lundgrens Trädgårdar bostäder
Lundgrens Trädgårdar i Halmstad

Kvarteren innehåller stor repetition avseende hustyper, men för att skapa en upplevelse av flera olika hus sammansatta till ett kvarter har olika material och kulörer kombinerats. Tre varianter av handslaget, schatterat tegel i kombination med tre kulörer på tak- och fasadplåt och fyra olika kulörer på fönster och balkongfronter, skapar levande fasader och en variation inom och mellan kvarteren.

Lundgrens Trädgårdar bostäder
Belyst innergård på Lundgrens trädgårdar
Lundgrens Trädgårdar i Halmstad

Material och kulörer varieras för att skapa ett levande fasaduttryck.

Lundgrens trädgårdar från söder
Lundgrens trädgårdar från ovan

Fotograf: Felix Gerlach

Relaterade projekt

Se alla

Relaterade tjänster