Visualisering vintervy Järpgårdarna Östra Röjsmon

Östra Röjsmon, Åre

Järpgårdarna

KundTrollängen Bostad AB

PlatsÅre

KategoriBostäder

Öster om Röjsmon, i Järpen i Åre kommun, finns ett obebyggt planområde som blickar ut över fjällandskapet. Järpens blandade utbud av service, idrottscenter och befintliga bostäder gör det möjligt att skapa ett vardagsliv nära natur och gemenskap, året runt. Krook & Tjäders ”Järpgårdarna” var ett av tre bidrag i det parallella uppdraget att ta fram en strukturplan och övergripande gestaltningsförslag för utveckling av bostäder på planområdet.

Visualisering översikt förslag för Östra Röjsmon i Åre

I Östra Röjsmon möts ängsmark och skog i en södersluttande backe som erbjuder platser för lä och utsikt. Gestaltningen av Järpgårdarna tar avstamp i områdets kvaliteter och inspireras av äldre byar som med tiden vuxit fram där landskapet tillåtit. Husens placering i den dynamiska terrängen bjuder på spännande rumsligheter, fonder och utblickar och skapar en bykänsla när man rör sig fram längs smitvägar.

Järpens gator och stråk utvidgas och kopplas samman för att det nya bostadsområdet ska bli en naturlig förlängning av det befintliga samhället. Mitt i området, där skogen öppnar upp sig och där huvudgatorna möts ligger den centrala platsen, Brynet. Här sammanlänkas bostadsgårdar med naturliv och ger utrymme för lek och möten.

Visualisering av förslag för Järpgårdarna i Åre

Inspiration har hämtats i äldre byar som med tiden vuxit fram där landskapet tillåtit.

I förslaget har vi gestaltat tre typhus som kan, med sin flexibla utformning, agera som fristående villor eller byggas ihop som parhus, radhus eller kedjehus. Det finns möjlighet att bygga garage och tillbyggnader beroende på tomtens form.

Standardhuset består av två smala volymer som är förskjutna i förhållande till varandra för att skapa en skyddad entrésituation och uteplats. Det större plushuset utgår från standardutförandet men har ytterligare en smal modul som kan inredas efter behov. Den mindre varianten utgår också från standardhuset men har endast en våning med loft. Här tas trappen bort och banar vägen för fler inredningsmöjligheter på plan 1.

Visualisering typhus Järpgårdarna Östra Röjsmon Åre
Visualisering typhus

Med standardhuset som utgångspunkt har klimatberäkningar gjorts för att visa på möjligheter för återbruk i området. Med en stomme och fasad i återbrukat trä kan koldioxidekvivalenterna minska med 23 procent i jämförelse med nytt material. Förslaget föreslår ett gestaltningsprogram som tar höjd för oväntade uttryck, som återbruk kan ge, så att Järpgårdarna blir ett bostadsområde som premierar hållbarhet framför materialtyp och kulör. Detta i sig anknyter till den gamla och rustika bykänslan.

Visualisering sommarvy förslag för Järpgårdarna Östra Röjsmon, Åre

Relaterade projekt

Se alla

Relaterade tjänster