Karlslund idrottsområde

Landskrona

Karlslund idrottsområde

KundLandskrona verksamhetslokaler

PlatsLandskrona

KategoriLandskapsarkitekturPublika byggnaderStadsbyggnad

Uppdraget

Karlslund Idrottsområde i Landskrona står inför ett omfattande folkhälsoprojekt. Förslaget möjliggör att skapa ett unikt idrotts-, fritids- och rekreationsområde som ska komma till nytta för och glädja alla stadens invånare. Elitidrottare, motionärer och spontanidrottare i alla åldrar ska känna sig välkomna och inkluderade här.


Alla delar som ingår i omvandlingen

Krook & Tjäder har utvecklat ett helhetskoncept för Karlslund baserat på att förbättra och utveckla befintliga styrkor. Det 500 000 kvm stora området ska omdanas och kommer att innehålla bland annat ny- och ombyggnad av fotbollsarena för ca 7000 personer, nybyggnad av badhus innehållande äventyrsbad, nybyggnad av ishall, ombyggnad av den q-märkta Arne Jacobsen-idrottshallen, ombyggnad av ridhus, nybyggnad av Folkhälsocenter, friidrottsbana, fotbollsplaner samt tennisplaner utomhus. Även Karlslundsparken och gestaltning för hela området ingår i uppdraget.

Karlslund idrottsområde översikt

Förslaget möjliggör att skapa ett unikt idrotts-, fritids- och rekreationsområde för stadens invånare.

Social hållbarhet + landskap

Projektet har stort fokus på både social och ekologisk hållbarhet. Den befintliga parken blir en tryggare miljö genom bättre belysning, tydliga stråk och gallring av träd. Genom området går gång-, löp- och ridslingor varvat med träningszoner och lekplatser. Ytor för spontanidrott tillskapas för att alla ska kunna ha tillgång till aktivitet på platsen.

Karlslund landskap
Karlslund landskap

Fokus på både social och ekologisk hållbarhet.

Karlslund landskap
Karlslund landskap

Ekologisk hållbarhet

I både ny- och ombyggnadsprojektet arbetar vi med att förbättra energivärden och använda hållbara material. Ishall och badhus kommer att samverka energimässigt med återvinning av värme och kyla. Ambition är att ishallen kommer att vara självförsörjande på energi på årsbasis. Även cirka 6000 kvadratmeter av solceller kommer klä taken och bidra till energiförsörjningen. Synlig trästomme i limträ är ett genomgående tema i flertalet av byggnaderna som glasas upp för att skapa en välkomnande och inbjudande miljö.

Karlslund ishall
Karlslund ishall

Krook & Tjäder varit Generalkonsult och ansvarat för alla discipliner i projektet.

Hårdkokt info om uppdraget

Uppdraget har bestått av tre fristående delar med fördjupning i varje ny fas och påbörjades med framtagandet av konceptidé. Därefter togs kvalitets- och gestaltningsprogram för området fram och slutligen en fördjupad programhandling med tillhörande kalkyl. För arbetet med programhandlingen har Krook & Tjäder varit Generalkonsult och ansvarat för alla discipliner i projektet.

Karlslund idrottsområde
Karlslund idrottsområde
Visualisering av situationsmodell av förslag till Karlslunds idrottsområde.

Visualiseringar: Krook & Tjäder

Relaterade projekt

Se alla

Relaterade tjänster