Sannaskolan ny byggnad möter den äldre renoverad bygganden

Göteborg

Sannaskolan

KundGöteborgs Stad, Lokalförvaltningen

PlatsSandarna, Göteborg

KategoriKulturmiljöTransformationUtbildning

Vid Jordhyttegatan/Sannabacken i stadsdelen Sandarna, Göteborg ligger Sannaskolan, en karaktärsrik skolbyggnad ursprungligen uppförd 1941. Skolan är ritad i tidsenlig funkisstil av arkitekten Åke Wahlberg som fick uppdraget efter vinst i en arkitekturtävling 1938.

Sedan ett par år tillbaka har Krook & Tjäders arkitekter uppdraget att rita på en omsorgsfull förädling och transformation av skolbyggnaderna för att göra dem redo för ytterligare många år i bruk samtidigt som de anpassas för nutida och framtida skolverksamhet med förändrade krav och förutsättningar.

Arkivbild i svartvitt som visar korridor i funkisstil i Sannaskolan

Sannaskolan är en av stadens mest utpräglat funktionalistiska institutionsbyggnader.

Exteriör arkivbild översikt fasad Sannaskolan

Fokus vid förädling, bevarande och återbruk.

Sannaskolan ingår i Göteborgs bevarandeprogram sedan år 2000. All renovering som görs ska vara noga anpassad till det kulturhistoriska värdet och sker således varsamt med stort fokus vid förädling, bevarande och återbruk.

I uppdraget ingick även en utbyggnad av idrottshall för att möta verksamhetens utökade behov. Denna gestaltades i anpassad stil, med en struktur som påminner om de befintliga byggnaderna och fick en genomtänkt placering för att knyta ihop befintliga stråk.

Sannaskolan exteriör, nya byggnaden möter den befintliga
Sannaskolan exteriör

Konstverket Spinn som fått träda fram i putsfasaden med sgraffitoteknik har inspirerats av kroppens kraft och förmåga att sätta saker i rörelse – i spinn – genom en fysisk övning som många barn och unga kan eller övar sig på: hjulningen. Med cirkulära former, rytm och rörelse följer hjulningen fasadens rundning. Verket är skapat av konstnären Maria Andersson.

Målsättningen är att bibehålla byggnadens karaktär.

Skolan har renoverats löpande under åren i första hand med fokus på att lösa funktionalitet, men idag görs en total översyn där bevarandeperspektivet får ta stor plats i projektet. Målsättningen är att bibehålla byggnadens karaktär och återskapa dess initiala värden med funkisarkitekturens vackra detaljer, härliga ljusinsläpp och genomtänkta flöden.

Sannaskolan gymnastiksal basketkorg
Sannaskolan detaljbild gymnastiksal
Sannaskolan gymnastiksal rep och ribbstolar
Sannaskolan gymnastiksal utbyggnad

Fotograf exteriör: Roger Sandberg

Fotograf interiör: Philip Liljenberg

Relaterade projekt

Se alla

Relaterade tjänster