Äldre arkivbild från Sannaskolan med barn som leker utanför

Göteborg

Sannaskolan

KundGöteborgs Stad, Lokalförvaltningen

PlatsSandarna, Göteborg

KategoriUtbildningTransformation

Vid Jordhyttegatan/Sannabacken i stadsdelen Sandarna, Göteborg ligger Sannaskolan, en karaktärsrik skolbyggnad ursprungligen uppförd 1941. Skolan är ritad i tidsenlig funkisstil av arkitekten Åke Wahlberg som fick uppdraget efter vinst i en arkitekturtävling 1938.

Sedan ett par år tillbaka har Krook & Tjäders arkitekter uppdraget att rita på en omsorgsfull förädling och transformation av skolbyggnaderna för att göra dem redo för ytterligare många år i bruk samtidigt som de anpassas för nutida och framtida skolverksamhet med förändrade krav och förutsättningar.

Skolan har renoverats löpande under åren i första hand med fokus på att lösa funktionalitet, men idag görs en total översyn där bevarandeperspektivet får ta stor plats i projektet. Målsättningen är att bibehålla byggnadens karaktär och återskapa dess initiala värden med funkisarkitekturens vackra detaljer, härliga ljusinsläpp och genomtänkta flöden.

Arkivbild i svartvitt som visar korridor i funkisstil i Sannaskolan

Sannaskolan är en av stadens mest utpräglat funktionalistiska institutionsbyggnader.

Exteriör arkivbild översikt fasad Sannaskolan

Sannaskolan ingår i Göteborgs bevarandeprogram sedan år 2000. All renovering som görs ska vara noga anpassad till det kulturhistoriska värdet och sker således varsamt med stort fokus vid förädling, bevarande och återbruk.

Sannaskolan detaljbild mätning av trappräcke
Sannaskolan detaljbild trappräcke med klinkergolv som bakgrund

I uppdraget ingår även en utbyggnad av idrottshall för att möta verksamhetens utökade behov. Denna ritas i anpassad stil, med en struktur som påminner om de befintliga byggnaderna och får en genomtänkt placering för att knyta ihop befintliga stråk.

Sannaskolan gymnastiksal basketkorg
Sannaskolan detaljbild gymnastiksal
Sannaskolan gymnastiksal rep
Sannaskolan gymnastiksal utbyggnad

Låt oss berätta mer om detta spännande projekt framöver.


Fotograf: Philip Liljenberg

Relaterade projekt

Se alla

Relaterade tjänster