Vännen till Johanna

Göteborg

Vännen till Johanna

KundÖppen tävling för Göteborgs kommun

PlatsBrunnsparken, Göteborg

KategoriPublika byggnader

I den öppna arkitekturtävlingen för ny cafébyggnad i Brunnsparken, Göteborg mottog WIR Arkitekter, numera Krook & Tjäder Oslo en fin andraplats i stor konkurrens. Uppdraget var att skapa en attraktiv mötesplats och målpunkt. Cafébyggnaden ska bli ett nytt blickfång och utstråla formmässig integritet.

I den åpne arkitektkonkurransen om nytt kafébygg i Brunnsparken, Gøteborg, fikk WIR Arkitekter, nå Krook & Tjäder Oslo, en fin andreplass i stor konkurranse. Oppdraget var å skape en attraktiv møteplass og destinasjon. Kafébygget skal bli et nytt blikkfang og stråle formell integritet.

“Vännen till Johanna är en byggnad med kvadratisk plan som får sin starka identitet genom sin välformade taksiluett, bestående av ett valmat tak med högrest lanternin. Fasadmaterialets liggande rödmålade trälameller hjälper till att nyansera och förstärka formen. Förslaget är utformat med inspiration från historiska kiosker, vilket kommer till uttryck både i formspråket och i det hantverksmässiga utförandet.”

Utdrag från juryutlåtande

I förslaget placeras den nya cafébyggnaden på en solid, kvadratisk bas, en tydlig geometrisk form i likhet med den cirkulära foten till fontänen Johanna. Den kvadratiska formen ger plats och tillgänglighet runt byggnadens alla sidor. Likt de historiska kioskerna är träfasaderna indelade i olika fält som kan öppnas och stängas. Ett tak sluter formen som får sträcka sig mot himlen, vilket speglar kioskernas högresta koppartak och följer höjden på Johanna.

I forslaget er det nye kafébygget plassert på en solid, firkantet fot, en tydelig geometrisk form lik Johannafontenens sirkulære fot. Den firkantede formen gir plass og tilgjengelighet rundt alle sider av bygget. I likhet med de historiske kioskene er trefasadene delt inn i ulike felt som kan åpnes og lukkes. Et tak lukker formen, som får strekke seg mot himmelen, som reflekterer det høyere kobbertaket på kioskene og følger høyden til Johanna.

Färgen på de utvändiga träytorna har en röd ton som anknyter till färgskalan hos flera av de historiska kioskerna i Göteborg. Den blir en vacker kontrastfärg till den gröna parken, fontänen och lamporna i brons. Cafébyggnadens bas i rödpigmentert betong är en koppling till fontänens röda granitbas.

Fargen på de utvendige treflatene har en rød tone som er knyttet til fargeskalaen til flere av de historiske kioskene i Gøteborg. Det vil være en vakker kontrastfarge til den grønne parken, fontenen og bronselampene. Kafébyggets base i rødpigmentert betong er en forbindelse til fontenens røde granittfot.

Vännen till Johanna får ett starkt och modernt formspråk och samtidigt förankras parkens identitet till historien. Det konsekventa utförandet i trä, både i fasader och tak, stärker byggnaden som ett objekt.

Vennen till Johanna får et sterkt og moderne formspråk og forankrer samtidig parkens identitet til historien. Den konsekvente utførelsen i tre, både i fasader og tak, styrker bygget som objekt.

Vännen till Johanna - Brunnsparken

Relaterade projekt

Se alla

Relaterade tjänster