Slakthuset i Gamlestaden - Arkitekterna Krook & Tjäder

Göteborg

Slakthuset

KundCorem fd Klövern

PlatsGamlestaden, Göteborg

KategoriKontorStadsbyggnadTransformation

2010 påbörjades om-och tillbyggnaden av en befintlig kontorsbyggnad i Slakthusområdet vid Gamlestan i Göteborg. Krook & Tjäder fick i uppdrag från fastighetsägaren Corem (f.d. Klövern) att ta fram skisser för utvecklingen av hela stadsdelen samt skisser och förprojektering för transformationen av befintlig kontorsbyggnad, med om- och tillbyggnation. Fokus i projektet låg vid att lyfta fram och bevara områdets historiska byggnader och komplettera med moderna kontors- och bostadshus.

Slakthuset - fasad i corten
Slakthuset belägen i Slakthusområdet

Fokus i projektet låg vid att lyfta fram och bevara bygganden.

Nya material adderades och lokaler moderniserades för att ge bygganden nytt liv och innehåll. En tillbyggnad i tre våningar är uppförd med en stomme förberedd för att bygga på ytterligare tre våningar i väntan på att en ny detaljplan träder i kraft. Om- och tillbyggnaden av kontorsbyggnaden sker inom befintlig plan och i fasader har material som cortenstål används för att samspela med områdets industriella karaktär.

Läs mer om hur vi jobbar med transformation
Slakthuset i Göteborg, fasad i corten och spiraltrappa
Slakthuset i Göteborg, fasad i corten och spiraltrappa
Slakthuset i Göteborg - fasad i corten

Cortenstål används för att samspela med områdets industriella karaktär.

Fasadkonceptet utgår ifrån en väv av cortenplåt med en mönsterrapport där fönster träder fram med en viss rytm. En ordnad dynamik som också kan avläsas i cortenets ruffa industrikaraktär i kombination med plåtdetaljernas skarpa linjeföring.

Slakthuset i Göteborg - cortenplåt med en mönsterrapport där fönster träder fram med en viss rytm.
Slakthuset i Göteborg - plåtdetalj i corten.
Slakthuset i Göteborg - entré och fasad i corten.

Gamlestaden är den äldsta delen av det vi idag kallar Göteborg och har en stark egen identitet. Här uppfördes det första kommunala Slakthuset. Gamlestadens ligger som en port mot hela nordöstra Göteborg. Genom att binda ihop Gamlestaden med den nuvarande innerstaden utvecklas stadsdelen till att bli en del av Göteborgs framtida innerstad.

Läs mer om hur vi utvecklar Slakthusområdet i Gamlestaden
Slakthusområdet i Göteborg drönarvy

Fotograf: Åke E:son Lindman / Roger Sandberg

Relaterade projekt

Se alla

Relaterade tjänster