Hovås Entré bostäder

Göteborg

Hovås Entré

KundNordr, Veidekke

PlatsNya Hovås, Göteborg

KategoriBostäder

Beläget längs Hovås Boulevard mitt i hjärtat av Nya Hovås, ett av Göteborgs mest spännande utvecklingsområden, har detta nya kvarter ritats på uppdrag av Veidekke och Nordr. Här skapas 82 nya lägenheter, noggrant utformade för komfort och funktionalitet.

Hovås entré fasader och trappa mot gatan
Hovås Entré gul tegelfasad mot gatan
Hovås entré fasader och bottenplan med butiker mot gatan

Kvarteret är uppbrutet i tre byggnader varav två har ytterligare indelning. Det övergripande intrycket blir ett kvarter bestående av fem volymer.

Hovås Entré tegelfasad
Hovås entré. Kvarteret är uppbrutet i tre byggnader varav två har ytterligare indelning.
Hovås Entré flygbild rakt ovanifrån

Kvarterets huvudsakliga fasadmaterial är platsmurat tegel med omsorgsfull detaljeringsgrad i tre olika kulörer - svart, rött och gult. Till detta uppförs två vita putshus i ett mer abstraherat utförande och med platta tak, vilket kompletterar kompositionen. Resultatet är ett upplevelserikt kvarter med en tydlig identitet.

Kvarteret färdigställdes 2023.

Hovås Entré tegelfasad i rött
Hovås Entré platsmurat tegel med omsorgsfull detaljeringsgrad i tre olika kulörer - svart, rött och gult.
Hovås Entré flygvy
Hovås Entré flygvy med Kodakhuset i bakgrunden

Fotograf: Roger Sandberg

Krook & tjäder har även ritat Kodakhuset som utgör en centrumbyggnad i detta spännande utvecklingsområde.

Kodakhuset

Relaterade projekt

Se alla

Relaterade tjänster