Kvartetten i Hyllie av Krook & Tjäder

Hyllie, Malmö

Kvartetten

KundWihlborgs

PlatsHyllie, Malmö

KategoriKontor

På uppdrag av Wihlborgs har Krook & Tjäder ritat Kvartetten – ett flexibelt kontorshus med mycket hög hållbarhetsprofil. Byggnaden som uppförs i Hyllie innehåller cirka 16 000 kvm uthyrningsbara lokaler, inklusive butikslokaler och restaurang på bottenvåningen.

Kvartetten är en superflexibel byggnad med lokaler i ett spann mellan cirka 170 m2 och 16 000 m2. Placering av trapphus och utrymningstrapphus gör att typ-planet horisontellt kan delas in i upp till sex lokaler, vilka med interntrappor även kan växa vertikalt i byggnaden. Här kan bolag växa och krympa allteftersom hur de utvecklas dvs en byggnad som lever genom alla konjunkturer.

Kvartetten i Hyllie av Krook & Tjäder, interiör ljusgård, trapphus, co-working
Kvartetten i Hyllie fasadbild

Kvartettens tetrisliknande flexibilitet säkerställer en ekonomisk hållbarhet.

Kvartetten - Krook & Tjäder

Kvarteret Kvartetten heter just så på grund av att den har fyra olika fasader som var och en på något sätt representerar Öresundsregionen och Skåne.

En del är i tegel och anknyter till den svenskdanska traditionen. En annan del har en keramisk fasad, och är tänkt att leda tanken till den feta jorden här i Skåne, som i sin tur lett fram till den skånska keramikproduktionen. En tredje del är grön, och symboliserar Malmö, parkernas stad. En fjärde del är klädd med flintasten, som är Skånes landskapssten och förekommer ymnigt i sydvästra Sverige och i stora delar av regionen.

Kvartetten i Hyllie fasad i flintasten
Kvartetten
Kvartetten i Hyllie fasaddetalj

Bottenvåning är ritad för att kunna vara en del av en typisk stadsmiljö.

Kvartetten visualisering

Kvartettens bottenvåning utgörs av restaurang, butiker och cykelparkering som bidrar till ett levande stadsrum. Arkader leder fram till huvudentrérna, skapar skugga och skydd mot nederbörd för fotgängare. De bildar en mjuk övergång mellan gata och byggnad, och minskar byggnadens kylbehov.

Kvartetten i Hyllie visualisering
Kvartetten i Hyllie visualisering

Kvartetten kommer certifieras enligt Miljöbyggnad guld, WELL och NollCO2. Det betyder bland annat att noggranna materialval gjorts både utifrån hälsa, välmående och för att belasta klimatet minimalt.

Miljöbyggnad är en svensk certifiering där bara de mest ambitiösa byggnaderna når upp till guldnivåns krav på miljöprestanda och en mycket god arbetsmiljö. WELL är en hälsocertifiering som fokuserar på de områden som enligt forskning har störst inverkan på vårt välmående, såsom kost, sinne, gemenskap, ljud, ljus, luft, vatten och rörelse.

Kvartetten i Hyllie visualisering översikt platsen
Kvartetten

Fotograf: Felix Gerlach

Relaterade projekt

Se alla

Relaterade tjänster