Översiktsplan Töreboda - landskap

Töreboda kommun

Översiktsplan Töreboda

KundTöreboda kommun

PlatsTöreboda kommun

KategoriStadsbyggnad

Krook & Tjäder har tagit fram en kommunomfattande översiktsplan för Töreboda kommun. Översiktsplanen antogs i april 2023. Törebodas tidigare översiktsplan antogs 1992 och var inte aktuell avseende vare sig förslag eller planeringsförutsättningar vilket krävde framtagande av en helt ny översiktsplan.

översiktsplan för Töreboda kommun - torg
Töreboda brygga vid sjö

Töreboda kommun är en landsbygdskommun belägen i Västra Götalands nordöstra del mellan Vänern och Vättern. Göta kanal sträcker sig genom hela kommunen och bjuder både besökare och kommuninvånare på natur-och kulturmiljöupplevelser. Västra stambanan med tågstopp i Töreboda tätort skapar bra förutsättningar för hållbar pendling med närhet till större städer. Översiktsplanen föreslår hur en utveckling kan ske för att kommunen ska få största möjliga mervärde av dessa tillgångar.

Töreboda station
Töreboda vid kanalen
Töreboda Göta Kanal

Krook & Tjäder har haft ett helhetsuppdrag där vi både har utformat och drivit processen samt tagit fram handlingen. I uppdraget ingick framtagande av strategier med tydlig strategikarta, bearbetning och fördjupning av förutsättningar i samarbete med tjänstepersoner till beskrivande texter och förutsättningskartor samt sammanställning av förslag till användning av mark och vatten vilket presenteras i text och förslagskarta. I huvudsak togs översiktsplanen fram av Krook & Tjäder, men i nära samarbete med politiker och tjänstepersoner som deltog vid viktiga strategiska avstämningar.

Töreboda strategikarta
Törebosa regionalkarta

Arbetet med översiktsplanen föregicks av en dialogprocess med kommuninvånare som Krook & Tjäder arrangerade samt framtagande av tematiskt tillägg för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS). LIS-planen antogs och dialogprocessen inleddes 2014.

Töreboda kohage

Fotograf: Roger Sandberg

Relaterade projekt

Se alla

Relaterade tjänster