Dockanparken och djungellekan

Helsingborg

Dockanparken och djungellekan

KundStadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborgs stad

PlatsHelsingborg

KategoriLandskapsarkitekturStadsbyggnadTransformation

Dockanparken är belägen i och kring en gammal torrdocka. Gestaltningen tar avstamp i platsens historia och adderar samtidigt element för att forma dess nya identitet. Parken utgör den första kontakten med H+-området från staden då en ny cykelbro från Helsingborg centrum landar här.

Dockanparken med Djungellekan mottog Sveriges Arkitekters pris för bästa landskapsarkitektur 2022.

Översikt över Dockanparken och Djungellekan fotad med elefant i förgrund
Vattenflöde i Dockanparken i Helsingborg med den gamla kranen i bakgrund

Parken spelar en viktig roll som en av få parker i området H+.

Vattenflöde i Dockanparken i Helsingborg

Dockanparken innehåller platser för en bred målgrupp med en lekplats - Djungellekan, promenadstråk, solplatser, vattenkontakt, tillgång till en gammal kranstruktur och en stor grönyta för rekreation.

Barn springer mot lekparken Djungellekan i Dockanparken
Sittplatser längs vattnet i Dockanparken

Biodiversiteten kommer att förbättras avsevärt i området med många olika planteringstypologier och artrikedom.

Barn utforskar Dockanparken i Helsingborg

Lekplatsen Djungellekan uppförs i parkens södra del.

Barn utforskar gorilla i Djungellekan

Här väcks barnens upptäckarlust och nyfikenhet i en prunkande miljö med fullskaliga gorillor, giraffer och elefanter i origamitema.

Lekutrustningen är skapad unikt för platsen och parkens rutschkana går bland annat genom elefantens snabel.

Barn åker rutschkana i elefantsnabel i Djungellekan
Gorilla i trä i prunkande lekparken Djungellekan

Parkens tema är resultatet av en tävling utlyst bland barn i Helsingborgs stad där det vinnande och mest önskade förslaget var djungeltema.

Drönarbild över Dockanparken och dess unika plats i en gammal torrdocka

Dockanparkens gestaltning bygger på de övergripande målen för hela H+ området med 5 gemensamma ledord, 5 T:n som vi eftersträvar i arbetet:

Teknologi - Vi utvecklar och testar nya idéer.

Tid - Vi skapar närhet i vardagen, service och rekreation inom 600 meter.

Talang - Vi bejakar kreativitet och företagsamhet. Genom att involvera invånare och näringslivet.

Tolerans - Mångfald i allt. Vi bjuder in och involverar invånare, samarbetspartners och andra aktörer i olika typer av medskapande processer.

Men inte Tillrättalagt - Vi går utanför ramarna. Visar öppenhet och transparens om att utveckla mötesplatser, innehåll och stadsdelar utan att veta hur dessa ska se ut.

Person sitter på bänk i parken Djungellekan

Fotograf: Werner Nystrand

Relaterade projekt

Se alla

Relaterade tjänster