Ångfärjeparken i Helsingborg drönarbild kajkant

Helsingborg

Ångfärjeparken

KundHelsingborgs Stad

PlatsHelsingborg

KategoriLandskapsarkitekturStadsbyggnad

På uppdrag av Helsingborgs stad har Krook & Tjäder gestaltat området runt Helsingborgs nya kongressanläggning samt utbyggnad av kajpromenad och utomhusmiljö runt den flyttade Tivolibyggnaden.

Ångfärjeparken landskapsarkitektur bild ovanifrån med böljande rörelse
Ångfärjeparken landskapsarkitektur med blick mot kongressanläggning och havet

Gestaltningen har inspirerats av havet, vågorna och sanddynorna.

Ångfärjeparken drönarbild över platsen som hehet

Gestaltningen har inspirerats av havet, vågorna och sanddynorna. De stråk som möts här har lagt grunden för platsbildningar och nya promenader. De höjda havsvattennivåerna och behovet av höjning av mark har använts som del av gestaltningen.

Besökaren rör sig över en stiliserad sanddyna innan man först nås av en mindre samlande plats och senare en gröning där man kan njuta av havet. Därefter följer det aktiva kajstråket som har kompletterats med ytorna på den nybyggda kajen som format tivolibyggnadens nya plats i staden.

Ångfärjeparken kajpromenad med vågformad trappa
Ångfärjeparken kajpromenad med sittplatser

Viktigt i gestaltningen har varit att skapa en utemiljö och mötesplats som kan användas på många olika sätt. Platsen har en öppenhet och rymd som fungerar väl för många människor men kan samtidigt kännas intim vid färre besökare.

Ångfärjeparken översiktsbild från havet

Fotograf: Felix Gerlach

Relaterade projekt

Se alla

Relaterade tjänster