Visualisering av Byggnad 66, översiktsbild på framsidan av byggnad

Östersund

Byggnad 66

KundIntea Campus AB

PlatsÖstersund Campus

KategoriKontor

På uppdrag av Intea Campus AB har Krook & Tjäder ritat Byggnad 66 - ett kontorshus med höga hållbarhetsambitioner som uppförs i östra delen av Östersunds campus.

Byggnaden består av två kroppar på var sida om en glasad mittdel. De sex våningarna plus källare innehåller cirka 6 800 kvm uthyrningsbar area med öppna och flexibla lokaler som banar vägen för anpassningar i framtiden.

Stommen är gjord i KL-trä och fasaden utgörs av en intrikat variation av liggande och stående panel i grånat trä. Raster av metall utgör fast solavskärmning och vertikala träpilastrar sektionerar den långa byggnad i mindre enheter, vilket bidrar till det varierade fasaduttrycket. Källarplanet är gjort i klimatförbättrad betong och inhyser parkeringsgarage, teknikutrymmen, cykelparkering, omklädning och miljöstation.

Trästommen exponeras på valda delar av interiören, bland annat i pelare och den uppglasade mittdelen. Gedigna material såsom jämtländsk kalksten är ett återkommande inslag i golv och fönsterbänkar och massivt trä utgör fönsternischerna.

Projektet har höga hållbarhetsambitioner och certifieras enligt BREEAM Excellent. Byggnaden har ritats enligt en cirkulär och adaptiv design vilket innebär att den kan demonteras för återbruk och återvinning om behovet förändras i framtiden. Byggnationen påbörjades andra kvartalet av 2022 och planeras vara klar under tredje kvartalet av 2023.

Visualisering av Byggnad 66, entré med människor framför
Visualisering av Byggnad 66, byggnad i helhet i kvällsljus

Relaterade projekt

Se alla

Relaterade tjänster