Fasadbild Brf Cortado, vy från Hyllie Allétorg

Hyllie, Malmö

Brf Cortado

KundRiksbyggen

PlatsHyllie, Malmö

KategoriBostäderLandskapsarkitektur

Ett kvarter i mänsklig skala

På uppdrag av Riksbyggen har Krook & Tjäder ritat Brf Cortado, ett nytt bostadskvarter vid Hyllie Allétorg.

Genom nära samarbete mellan landskapsarkitekter och arkitekter genomsyrar känslan och det framtagna konceptet såväl byggnader som den fysiska utemiljön. Materialitet i tegel och växtlighet möts och skapar ett kvarter i mänsklig skala.

Brf Cortado exteriör

Byggnaderna och stadsrummen

Utgångspunkten för gestaltningen av Brf Cortado har varit de platser och omgivningar som kvarteret vetter mot. Kvarterets huvudbyggnader ligger vid Hyllie Allétorg - ett vackert, nyanlagt torg med markbeläggning av tegel och rika prunkande planteringar.

Torgets karaktär förstärks i projektet genom att skapa tydliga, strikta volymer i tegelnyanser hämtade från torgets markbeläggning. Franska balkonger från samtliga rum som vetter mot torget ger möjlighet att öppna upp bostadsrummen och skapa en dynamisk kontakt mellan torget och byggnaden. Rika mönstermurningar skapar ytterligare detaljering av fasaderna.

Fasad med franska balkonger
Fasad med tegeldetaljer och franska balkonger

Rika mönstermurningar skapar ytterligare detaljering av fasaderna.

Rika mönstermurningar skapar ytterligare detaljering av fasaderna.

Utmed kvarterets baksida löper en gränd. Här är karaktären och skalan annorlunda. Här har vi skapat townhouse med lägenheter i étage staplade på varandra. Entreér direkt från gatan och nedbrutna, småskaliga volymer knyter an till och förstärker grändens karaktär.

Gränd med townhouses Brf Cortado
Gränd med townhouses Brf Cortado

Tegel och växtlighet möts och skapar ett kvarter i mänsklig skala.

Brf Cortado

Flexibla bostäder

Projektet rymmer 78 lägenheter med 1-5 rok. En stor andel av bostäderna utgörs av treor som är utformade så att de boende har stor möjlighet att själva välja hur de olika rummen disponeras. Kök och bad är placerade som en kärna i mitten och runt dessa kan ytorna användas på många olika sätt vilket gör varje lägenhet unik och flexibel.

Sektionsskiss Brf Cortado

I townhousen mot gränden på kvarterets insida finns etagelägenheter staplade på varandra. Bor du i de två nedersta våningarna får du radhuskänsla med egen entré från gränden och trädgård mot innergården. Bostaden på de två översta våningarna har entré, kök och vardagsrum på plan 4 där ljus och utsikt är som bäst. På plan tre finns sovrum och på taket en privat takterrass. Generösa familjelägenheter med unika kvaliteter bara 200 meter från stationen i Hyllie!

I townhousen mot gränden på kvarterets insida finns etagelägenheter staplade på varandra.

Dela med grannarna

Gemensamma funktioner som skapar extra kvaliteter och gynnar både det sociala umgänget och en hållbar livsstil har varit en viktig faktor i brf Cortado.

Den gemensamma gården som varsamt planerats av Krook & Tjäders landskapsarkitekter är indelad i flera sociala och gröna rum. Denna är gestaltad som en förlängning av torget utanför med samma tegel som går genom trapphus och ut på gården i band. Mellan de privata uteplatserna och vistelsezonen finns nedsänkta regnträdgårdar som man rör sig över på spänger. Regnträdgårdarna skapar en naturlig distans mellan de privata uteplatserna och det sociala gröna rummet.­

Utemiljö Brf Cortado

En hållbar livsstil har varit en viktig faktor i brf Cortado.

I anslutning till vart och ett av trapphusen har vi skapat en gemensam takterrass, direkt åtkomlig från hissen. Takterrasserna är gestaltade för att skapa små oaser, med soliga platser för socialt umgänge, med stora vistelseytor men ändå inbäddat i grönska.

Cykelrum med cykelverkstad finns på lättillgängligt läge åtkomligt direkt från både gata och gård. Gemensam bilpool finns i anslutning till gården där även utegym och cykelmekarplats med vatten och avlopp anordnats.

Utemiljö Brf Cortado
Brf Cortado
Brf Cortado drönarbild

Fotograf: Felix Gerlach

Relaterade projekt

Se alla

Relaterade tjänster