Detalj Palmhuset Göteborg

Göteborg

Palmhuset

KundStadsförvaltningen Göteborg, FO Peterson

PlatsGöteborg

KategoriKulturmiljöPublika byggnader

Mitt i Trädgårdsföreningen står Palmhuset, uppfört 1878, som en värdig representant för en expansiv period i Göteborgs historia.

Idag genomgår byggnaden en varsam och ambitiös restaurering. På uppdrag av FO Peterson har Krook & Tjäder som ansvariga arkitekter en central roll i att tillsammans med projektets antikvarie Victoria Ask säkerställa att byggnadens unika karaktär och kulturhistoriska värden bevaras samtidigt som den framtidssäkras. På baksidan återuppförs även två tillbyggnader som rivits under tidigare renoveringar.

Palmhuset Göteborg. Upplyst entré, kvällsljus.
Palmhuset Göteborg besökare

Bevarande av byggnadens unika karaktär och kulturhistoriska värden.

Arkivbild 1890-tal Palmhuset Göteborg Trädgårdsföreningen

Arkivbild 1890-tal.

Trädgårdsföreningen anlades trettio år före Palmhusets uppförande på den Segerlindska ängen med en grönskande allé, i linje med tidens trend att skapa grönstråk i de framväxande europeiska stenstäderna. Den engelska landskapsstilen skulle främja borgerskapets promenader och trädgårdsodling.

Initiativet till att bygga ett växthus kom från trädgårdsmästare Georg Löwegren, som såg behovet av ett stort och representativt växthus för Trädgårdsföreningen. Inspirationen hämtades från Crystal Palace i London, uppfört några år tidigare för att visa tropiska miljöer och exotiska växter som britterna fört med sig hem från sina resor. England hade tidigt blivit ledande inom glas- och järnarkitekturen och Alexander Shanks & Son, nischade i det för tiden relativt nya materialet gjutjärn anlitades för att också ta fram ritningar och kostnadsförslag för ett "Winter garden" i Göteborg.

Palmhuset är idag en unik byggnad eftersom det är ett utav få växthus som finns kvar ifrån tidsepoken. Förebilden Crystal Palace brann ner och många andra revs.

Arkivbild 1890-tal Palmhuset Trädgårdsföreningen Göteborg

Arkivbild 1890-tal.

Arkivbild Palmhuset Trädgårdsföreningen Göteborg

Palmhuset är ett utav få växthus som finns kvar ifrån tidsepoken.

Palmhuset Göteborg 2024, restaurering etapp 2.

Palmhuset 2024, restaurering etapp 2.

Ett skyddat kulturminne


Palmhuset har under årens lopp genomgått diverse renoveringar. En av de mest omfattande skedde under 1980-talet. Renoveringen präglades av den tidens material och formspråk och innebar bland annat att hela gjutjärnskonstruktionen demonterades, blästrades och målades, glasrutorna byttes ut mot plexiglas och aluminiumdörrar installerades. Redan tidigare hade byggnaden förlorat en del av sin karaktär när flertalet takdekorationer, fönsterutsmyckningar och urnor förvunnit och delar av den invändiga balkongen rivits.

Idag är Palmhuset klassat som kulturminne, vilket innebär att länsstyrelsen måste godkänna alla ingrepp. Detta ger ett starkare skydd för att Palmhusets unika karaktär och kulturhistoriska värden kan bevaras för framtida generationer.

Entrédörr Palmhuset före restaurering

Palmhuset entrédörr, före restaurering.

Detaljer som berättar en historia


Den aktuella restaureringen präglas av en strävan att använda tidstypiska material och metoder, som glas, gjutjärn, trä och linoljefärg. Processen innebär noga avvägande av de ändringar som görs med respekt för Palmhusets ursprungliga estetik. Här finns också en ambition att återskapa en del av Palmhusets svunna skönhet.

Från rekonstruerade tillbyggnader, takryttare och spiror till specialritade dörrar och snickerier - varje detalj i restaureringen har noggrant efterforskats. Senare tillförda installationer integreras på ett diskret och estetiskt tilltalande, eller om inte möjligt, i alla fall ärligt sätt.

Antikvariskt korrekt arbete innebär att byggnaden ska var läsbar och att senare generationer ska kunna förstå vad som är ursprungligt och inte. Det har varit ett detektivarbete med nära granskning av suddiga foton. Krook & Tjäders expertis inom arkitektur och byggnadsvård har varit viktig för att säkerställa att dessa detaljer återspeglar Palmhusets ursprungliga utformning.

Palmhuset Göteborg. Detaljer efter restaurering.

Varje detalj i restaureringen har noggrant efterforskats.

Palmhusets gröna skatter


Den extrema miljön med stora temperaturskillnader och fukt utgör en utmaning både i funktion och materialval. De känsliga växterna flyttas tillfälligt under arbetet, som pågår under sommarhalvåren 2023-2026. De som inte kan flyttas skyddas omsorgsfullt. Trädgårdsmästare Stephan Hammar har också tagit sticklingar i reserv.

Samarbetet mellan projektets olika aktörer och trädgårdsmästare är avgörande för att Palmhusets gröna skatter ska frodas under och framför allt efter restaureringen.

Trädgårdsmästare i Palmhuset, Göteborg
Detaljbild efter restaurering i Palmhuset

Restaureringen och tillbyggnaden av Palmhuset är en kärleksfull hyllning till Göteborgs arkitektoniska arv. Genom att kombinera modern teknik med djup respekt för tradition och historia bidrar projektgruppen till att bevara en älskad göteborgsklenod för kommande generationer.

Etapp 1 färdigställdes under sommaren 2023. Etapp 2 pågår nu och arbetet fortsätter med kommande etapper för att beräknas stå klart 2026.

Palmhuset i Trädgårdsföreningen Göteborg. Exteriör kväll, upplyst

Fotograf: Roger Sandberg

Relaterade projekt

Se alla

Relaterade tjänster