Nya Gottsundaskolan exteriör visualisering Krook & Tjäder

Uppsala

Nya Gottsundaskolan

KundIn3prenör AB

PlatsUppsala

KategoriUtbildning

Uppsalas södra delar står inför ett stort stadsutvecklingsarbete. Först ut blir Gottsunda som får en helt ny skola byggd för flera kombinerade verksamheter.

Förutom skola, fritidsklubb och fullstor idrottshall kommer lokalerna att fungera som ett allaktivitetshus öppet för föreningar och allmänhet.

Allaktivitetshuset är ett samlingsbegrepp som beskriver ett koncept för samnyttjande av skolans lokaler för diverse planerade aktiviteter efter skoltid där Kultur- och fritidsförvaltning, Idrottsförvaltning samt skolan samverkar. Skolan blir en ny mötesplats, ett hjärta i centrum av samhället.

Exteriör visualisering Nya Gottsundaskolan av Krook & Tjäder
Exteriör visualisering Nya Gottsundaskolan

Skolan kännetecknas av stora, öppna ytor med mycket ljusinsläpp.

Nya Gottsundaskolan byggs för en kapacitet om 720 elever i årskurserna 6-9. Byggnaden kommer att ha ett tillagnings- och leveranskök med matsal, där kapacitet finns att servera 1800 portioner per dag, både till den nya skolans elever och eleverna på närliggande skolan Treklangen.

Skolan kännetecknas av stora, öppna ytor med mycket ljusinsläpp där utrymme ges för idrott, musik, dans, hantverk, teknik och annan kreativ verksamhet. De centrala delarna av skolan blir en naturlig samlingspunkt som kan nyttjas för bland annat föreställningar och evenemang. Där finns matsalen, gradäng och möjlighet till flyttbar scen med närhet till biblioteket.

Storleken på den nya anläggningen är närmare 14 000 kvadratmeter, med tillhörande skolgårdsyta på drygt 16 000 kvadratmeter.

Interiör visualisering av Nya Gottsundaskolan, gradäng, matsal, väggmålning

Ledorden för skolmiljön är nordisk natur, skandinavisk design och urbanism.

Den nya skolan gestaltas som två byggnadsvolymer med olika funktioner och har egna karaktärer - en lägre volym med större fotavtryck rymmer det flesta av dem offentliga rummen. Skolbyggnaden betraktas som en mer privat del för eleverna. Hela skolmiljön, inklusive skolgården skapas utifrån ledorden nordisk natur, skandinavisk design och urbanism med fasadmaterial som trä och tegel.

Tomten är mycket smal och avlång är avgränsad på västra sidan med GC-vägg och naturtomt med riklig vegetation på östra delen. Terrängen är kuperad och har nivåskillnaderna upp till 5 meter. För att uppfylla krav på friyta och tillgänglighet växer byggnaderna på höjden.

Exteriör visualisering fasad Nya Gottsundaskolan
Exteriör visualisering Nya Gottsundaskolan i anslutning till skog

Skolan byggs samman med idrottshall och delar en offentlig entré som öppnar sig mot centrum och börjar vid skoltorget framför byggnaderna utmed den nya bussgatan. Idrottshallen är väl synlig och annonserar utåt skolans identitet - idrottsprofil som står för aktiv lärande.

Nya Gottsundaskolan exteriör visualisering Krook & Tjäder

Nya Gottsundaskolan uppförs med certifieringen Miljöbyggnad Silver.

Planerad inflytt höstterminen 2024.

Relaterade projekt

Se alla

Relaterade tjänster