Översikt karta över olika faser i utvecklingen av Regementsstaden i Borås

Borås

Regementsstaden

Regementsstaden är en ny stadsdel i Borås med närhet till det mesta. Där värnpliktiga en gång vandrade växer nu ett bostadsområde fram, med direkt tillgång till naturen och inbjudande aktiviteter som fiske och bad. Med omsorgsfull anpassning till den kulturhistoriska miljön kommer den nya stadsdelen att erbjuda olika typer av boenden, såsom radhus, punkthus, loftgångshus och kvarter med lägenheter.

Krook och Tjäders samlade kompetens inom stadsbyggnad, husarkitektur, landskapsarkitektur och kulturvård har varit involverade i projektets flera faser. Bland annat har två bostadskvarter slutförts samtidigt som vi aktivt, i nära samverkan med beställaren, utvecklar de kommande etapperna, med tidiga visionsskisser och detaljplaner.

Miljöbild från stadsdelen Regementsstaden i Borås, närhet till natur
Miljöbild från stadsdelen Regementsstaden i Borås, kanon från gamla regementet

Vid färdigställande kommer stadsdelen rymma ca 1200 nya bostäder.

Kartbild, översikt Regementsstaden Borås etapper

Genomförbarheten har säkerställts i ett tidigt skede genom nära samarbete med beställaren, PEAB. Som processledare har vi genomfört en serie workshops där vi gemensamt har diskuterat lösningar baserat på olika teman, och genom att bygga enkla fysiska modeller har diskussioner om dimensioner, mellanrum och skala underlättats.

Processledning? Vi berättar mer

Visionen är en livfull gemenskap som inkluderar livsmedelsbutiker, barnomsorg, skolor, offentliga tjänster, restauranger, caféer, frisörsalonger och mer. Utöver olika boendealternativ undersöks därför i nuläget bland annat möjligheterna att inkludera en ny förskola samt äldreboende kopplade till de gamla magasinen som har högt kulturmiljövärde.

Mellan husen skapas utrymmen för intima gator, torg och skyddade gårdar. Trygghet och tillgänglighet är av yttersta vikt och främjar enkel interaktion inom grannskapet. Ledorden för projektet är "både och", vilket säkerställer att invånarna inte behöver välja mellan lugn och puls eller natur och stadsliv.

Platsen för Regementsstaden var tidigare hem för Regemente I15, en plats som är djupt förknippad med identiteten hos många invånare i Borås. Att bevara platsens kulturella arv är avgörande för att skapa ett hållbart grannskap. Vi betonar också vikten att nyttja den omgivande naturen, skapa gemensamma samlingsplatser, underlätta för gång- och cykeltrafik samt hitta en balans som är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar.

Miljöbild från stadsdelen Regementsstaden i Borås, blomsterbutik
Fasadbild bostadshus i nya Regementsstaden i Borås

Bevarande av platsens kulturella arv är avgörande för att skapa ett hållbart grannskap.

Visualisering bostadskvarter Regementsstaden Borås

Utforska projektet vidare.

regementsstaden.se
Regementsstaden Borås
Drönarbild visar etapper Regementsstaden Borås

Relaterade projekt

Se alla

Relaterade tjänster