Visualisering av Habitat 7 på Masthuggskajen i Göteborg, vi mot älven

Masthuggskajen

Habitat 7

KundNCC

PlatsMasthuggskajen, Göteborg

KategoriKontor

En modern tolkning av ett hamnmagasin.


Ett nytt kontorshus i trä, på kajen i centrala Göteborg. Habitat 7 är just nu unikt i det avseendet.

Projektet som ritats av Krook & Tjäder på uppdrag av NCC har en massivträkonstruktion och högt ställda hållbarhetsmål. Här har varje val av produkt eller system noga vägts för att uppnå minsta möjliga miljöpåverkan.

Habitat 7 gör inget anspråk på att vara vare sig störst eller skrika högst på Masthuggskajen men med sin enkla form, sina fasader i rustikt mörkt trä och sina resliga uppglasade gavlar utstrålar byggnaden en återhållsam, lågmäld kaxighet som med självklarhet finner sin givna plats bland sina högre nybyggda grannar i den direkta omgivningen.

Läs mer om hur vi jobbar med hållbarhet
Habitat 7

Trä i fokus


Byggnadens form har sin utgångpunkt i den traditionella magasinsbyggnaden. Det finns flera fina förlagor i Göteborg som har inspirerat. Huvudsakligen är det nog ändå det gamla magasinets relativa enkelhet i form och fasadutformning som varit utgångspunkten i byggnadens fasadgestaltning. Men de gamla förlagorna är även rika på fina detaljer vilket också inspirerat oss i denna nytolkning av det gamla magasinet

Med en invändig stomme av massivträ föll det sig naturligt att arbeta med trä även i fasaden. Byggnadens långsidor, som har en mer sluten karaktär präglas av den mörka rustika träpanelen och de tydliga fönsteromfattningarna skapar en spännande och föränderlig relief i fasaduttrycket. Gavlarna har en helt annan karaktär som präglas av stora glaspartier genom vilka de stabiliserande fackverkskonstruktionerna i trä tydligt framträder.

Både gavlar och långfasader landar tryggt ner på en stabil sockelvåning av rustikt mörkt tegel, väl synkat i nyans med de ovanliggande träfasaderna.

Habitat 7

Natur och växtlighet – en grön oas.

I Habitat 7 har naturen varit en given utgångspunkt och inspirationskälla; ljuset, rörelser, taktilitet, variation av stämningar och grönska. När man går in i Habitat 7 möts man av en prunkande grönska med träd och växtvägg som slår an tonen i den resliga, 14 meter höga entréhallen. Här ges besökaren ett grönt första möte som kan dröja sig kvar i den fortsatta vistelsen i Habitat7.

Som ett komplement till entréhallen, genom vilken man främst passerar igenom, finns även möjligheten att slå sig ner och vistas i grönska.

Entréhall Habitat 7 handskiss
Habitat 7 entréhall skiss
Visualisering av entré till Habitat 7

De båda takterrasserna högst upp i byggnaden präglas även dem av en prunkande grönska som blir oaser i Linnestadens taklandskap.

Habitat 7 takterrass
Habitat 7 takterrass handskiss
Habitat 7 takterrass handskiss

"Det har varit oerhört spännande att få vara delaktig i detta unika projekt och tillsammans med NCC arbeta med dess högt ställda hållbarhetsmål. Varje val av produkt och system har gjorts för att uppnå minsta möjliga miljöpåverkan.

Att få röra oss bort från stål och betong och faktiskt bygga stort men i trä. Vi ifrågasätter egentligen alla gamla sanningar om hur man ska bygga ett stort hus."

Anders Pettersson, Arkitekt
Anders Pettersson om Habitat 7
Habitat 7 platsbild

Utforska mer om projektet.

habitat7.se
Habitat 7 emblem
Habitat 7 takterrass

Visualiseringar: Krook & Tjäder

Fotograf: Roger Sandberg

Relaterade projekt

Se alla

Relaterade tjänster