Struktur och gestaltning Jägersro Hästcenter

Beställare
Jägersro Hästcenter
Omfattning
-
Plats
Malmö

Arkitekterna Krook & Tjäder har fått förtroendet att rita nya Jägersro hästcenter. Det nya Jägersro ska bli Europas ledande hästcenter där tävlingsanläggning med träningsmöjligheter förenas med platser för socialt umgänge, rekreation och hälsa.

Det nya Jägersro skapas öster om den nuvarande anläggningen. I planerna för området ingår bl a en travbana, en publik byggnad, travskola, rytteri och stallbyggnader utplacerat längs en eventgata. Hästcentret ska erbjuda besökarna en unik och nära kontakt med hästar och tävlande. Jägerso hästcenter har högt ställda mål när det gäller miljö, hållbarhet, drift och beständigt byggande.

Konceptidén är tydlig med hästen i fokus och bygger på att arkitekturen knyter an till den skånska landsbygden och varumärket Jägersro. Travbanan och dess omgivande miljö ska bli en unik upplevelse med hästen och hästsporten i fokus. Anläggningen kommer att utformas på ett sätt som gör att en bred målgrupp känner sig välkommen.

Jägersro hästcenter kommer att bli ett stort nytt hästsportområde med goda kopplingar till omgivande bebyggelseområden och en utgöra en rekreativ tillgång för hela Malmö. Projektet innebär en unik möjlighet att skapa en modern och flexibel hästby för morgondagens behov med upplevelser i världsklass samtidigt som området blir en del av Malmös satsning på hållbara livsmiljöer.

Relaterade projekt - Stadsbyggnad
Gestaltningsförslag kv Häradshövdingen

Gestaltningsförslag kv Häradshövdingen

Stadsutveckling Slakthusområdet

Stadsutveckling Slakthusområdet

Struktur och gestaltning Jägersro Hästcenter

Struktur och gestaltning Jägersro Hästcenter

Simonsland

Simonsland

Dockanparken och Djungellekan

Dockanparken och Djungellekan

Byggaktörsdriven stadsutveckling Gustav III torg

Byggaktörsdriven stadsutveckling Gustav III torg

Planprogram Falsterbokanalen

Planprogram Falsterbokanalen

Stadsrum Oceanhamnen H+

Stadsrum Oceanhamnen H+

Byggaktörsdriven planprocess i Åsa

Byggaktörsdriven planprocess i Åsa

Stadsbyggnadsförslag och detaljplan Prästviken

Stadsbyggnadsförslag och detaljplan Prästviken

Strukturskiss Maria station

Strukturskiss Maria station

Stadsbyggnadsförslag Lyckholm

Stadsbyggnadsförslag Lyckholm

Planprogram Båstad Station

Planprogram Båstad Station

Byggaktörsdriven planprocess GoCo Mölndal

Byggaktörsdriven planprocess GoCo Mölndal

Planprogram Landvetter

Planprogram Landvetter

Scenarioplanering Växjö

Scenarioplanering Växjö

Handbok Hållbar småstad

Handbok Hållbar småstad

Social Konsekvensanalys Båstad

Social Konsekvensanalys Båstad

Västra Sjöstaden, Trelleborg

Västra Sjöstaden, Trelleborg

Utbyggnadsskiss Fammarp

Utbyggnadsskiss Fammarp

Utvecklingsförslag Sloalyckan

Utvecklingsförslag Sloalyckan

Arkitekterna Krook & Tjäder