Kvarteret Päronet

Beställare
Vasakronan
Omfattning
Green Building-klassad byggnad på 6 500 kvm
Plats
Malmö

Arkitekturen för kvarteret Päronet 17 utgår från hållbarhet. Ambitionen har varit att skapa en stark generell struktur som är en tillgång även om funktionen på lång sikt ändras. Byggnaden ansluter till omkringliggande bebyggelse på flera nivåer; den genomsläppliga strukturen på bottenplan medger passage på samma sätt som övriga planstrukturer inom kvarteren. Kulören anknyter till den Q-märkta gården i öster och de närliggande bostadshusen. Fasaden är med sin höga andel transparens tänkt ge varierade inblickar mot den bakomliggande gården sett från Ruben Rausings gata.

Utgångspunkt i det tidiga skissarbetet var en diskussion om byggnadens kulturella avtryck i staden; en av arkitekturens viktigaste egenskaper. Fasaden – det kulturella avtrycket – tillhör det offentliga rummet och är därmed en viktig del i människors liv och vardag. För att åstadkomma detta och med hållbarhet som utgångspunkt är fasaden utförd i staplade betongelement, delvis för att anknyta till traditionen av murverk i södra Sverige.

Byggnadens inre struktur är en viktig tillgång. Oavsett vad som händer med byggnadens program och funktion kommer byggnaden stå på sin plats i – förhoppningsvis – hundra år eller mer. Den inre strukturen är därför enkel; tre trapphus fördelar ytor jämnt mellan sig och innebär flexibilitet i funktion och användning för lång tid framöver. Ett ljusschakt i byggnadens mittdel skapar variation i den inre rumsupplevelsen. En brygga förbinder kvarterets större byggnadskropp med den mindre och bidrar till variation i den yttre rumsupplevelsen.

Kontorslokalerna har behagligt ljusinfall, där betongelementens varierade storlek ger en upplevelserik insida. Vissa lokaler har utsikt mot fyra väderstreck. Den bevarade befintliga allén längs Ruben Rausings gata skyddar från direkt solinstrålning. Ett underjordiskt parkeringsgarage med plats för knappt 80 bilar tar hand om en stor del av byggnadens parkeringsbehov. Byggnaden är klassad som Green building.

Fotograf: Peo Olsson

Relaterade projekt - Kontor
KVARTETTEN

KVARTETTEN

Klövern

Klövern

Intagan

Intagan

Slakthuset

Slakthuset

Habitat 7

Habitat 7

JOOL

JOOL

Kanico

Kanico

Mektagonen – Tillbyggnad

Mektagonen – Tillbyggnad

Monilen

Monilen

SVT/SR

SVT/SR

Global Business Gate - Kanalhuset

Global Business Gate - Kanalhuset

Corem

Corem

BDO Revisionsbyrå

BDO Revisionsbyrå

BECKHOFFS HUVUDKONTOR

BECKHOFFS HUVUDKONTOR

Västra Kyrkogården - Tillbyggnad

Västra Kyrkogården - Tillbyggnad

Kontorshus Hyllie

Kontorshus Hyllie

Kungsleden

Kungsleden

Kvarteret Päronet

Kvarteret Päronet

Sigma

Sigma

SEB Huvudkontor

SEB Huvudkontor

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv

KPMG

KPMG

Nunchi

Nunchi

Byggnad 66

Byggnad 66

Arkitekterna Krook & Tjäder