Continental Däck

Beställare
Continental Däck AB
Omfattning
1 100 kvm, två våningsplan
Plats
Klippan, Göteborg

Continentals inredningskoncept utgår från ”var vi verkar” och ”vilka vi är”. Krook & Tjäders  inredningsuppdrag tog avstamp i företagets identitet kopplat till företagets varumärke där man utgick från en bas för inredningen med tre teman som tillägg SNÖ, SPIRA och FABRIKEN. Inredningens bas i form av färgsättning och ytskiktsval har sin utgångspunkt Klippan och platsens industriella karaktär med inslag av tegel, betong, stål och trä.

SNÖ - kan innebära bitande kyla, hårda vindar och vintermörka vägbanor, men också en värmande eld, gemenskap och trygghet som Continentals produkter och säkerhetsarbete värnar om. Detta tema tillämpas i kundzon, utställning och mötesrum.

SPIRA - används till ytor primärt för rekrytering, samarbeten, reflektion och personliga samtal och kännetecknas av en ljus, grön och luftig färgsättning och möbelval.

FABRIKEN - är pulsen, hjärtat och där spontana möten, förtäring och matlagning samt information sker och är en flirt till de industriella anläggningar och miljöer där Continentals produkter utvecklas.

Kontorets flytt från ett centralt läge med restauranger och liv till nya omgivningar med mer industriell och havsnära karaktär ställde nya krav kring samlingspunkter och mötesplatser inne på kontoret. Bygganden ingår i Älvrummet med en fantastisk utsikt över Röda sten, Älvsborgsbron och hamninloppet. Inflyttning år 2017. Hållbarhet och återbruk var central i förvandlingen från det gamla till det nya. Efter en grundlig inventering av Continentals befintliga möbelbestånd gjordes ett program som omfattade både tillvaratagande av befintliga möbler, renovering och komplettering av ny inredning.

Fotograf: Felix Gerlach

Relaterade projekt - Inredning
DB Schenker

DB Schenker

Vildmarkshotellet

Vildmarkshotellet

Scandic Arvika

Scandic Arvika

Innovation Hub

Innovation Hub

BAS-FAMILJEN

BAS-FAMILJEN

Wine Mechanics

Wine Mechanics

Urban House

Urban House

Kanico

Kanico

Scandic Kristiansand Bystranda

Scandic Kristiansand Bystranda

Scandic St. Olavs Plass

Scandic St. Olavs Plass

BDO Revisionsbyrå

BDO Revisionsbyrå

Kungsleden

Kungsleden

Sigma

Sigma

The Hub, Scandic Kista

The Hub, Scandic Kista

Motel L

Motel L

Continental Däck

Continental Däck

Hard Rock Cafe

Hard Rock Cafe

Scandic Prince Philip

Scandic Prince Philip

Santa Maria

Santa Maria

Krook & Tjäder Borås

Krook & Tjäder Borås

Norges Varemesse

Norges Varemesse

Scandic Strömmen

Scandic Strömmen

JOOL kontor

JOOL kontor

Arkitekterna Krook & Tjäder