Tenstaterrassen

Beställare
Svenska Stadsbyggen AB
Omfattning
72 vårdlägenheter, total ca 6 300 kvm BTA.
Plats
Tensta, Stockholm

I vård- och omsorgsboendet, Tenstaterrassen planeras det för 72 lägenheter fördelade på åtta avdelningar med två avdelningar per våning. Huset är fint inkilat mellan slänten i söder och det publika stråket längs den nya lokalgatan. Avdelningarnas balkonger vänder sig ut mot det publika livet och från lägenheterna i söder kan man iaktta regnvattnet strila längs klippbranten.

På taket finns vårdboendets uterum, här finns en storlagen utsikt mot Järvafältet. En vinterträdgård och boendets relaxavdelning ligger i direkt anslutning till en vindskyddad uteplats för blåsiga dagar.

Huvudentrén till vård- och omsorgsboendet ligger mitt på byggnaden och ansluter till detaljplanens bärande idé kring en mittaxel som förbinder Tenstaterrassen med Järvafältet. Entrén har ett lokalt sänkt färdigt golv och ramas in av låga murar där den möter torgytan framför byggnaden. Murarna utgör en konsekvent gräns mellan den allmänna platsmarken och vårdboendet. Byggnaden ligger intill E18-tunneln och direkt ovanpå lokaltunneln för Hjulstavägen, stor hänsyn har därför behövt tas till tunnelkonstruktion och skyddsavstånd.

I markplan på vårdboendet placeras ett café i anslutning till tillagningsköket. Caféet bildar ett socialt rum och en plats som främjar hälsa, liv och möten över generationsgränserna. Ytterligare två lokaler är placerade i markplan. Detta befolkar entréplanet över dygnet och bidrar med ljus och trygghet till hela området.

Relaterade projekt - Vård & Omsorg
FORTH – Framtidens Ortopedi i Hässleholm

FORTH – Framtidens Ortopedi i Hässleholm

Nya Psykiatrisjukhuset Kalmar

Nya Psykiatrisjukhuset Kalmar

Närhälsan Bedömningsteam

Närhälsan Bedömningsteam

Gränby Park

Gränby Park

Närhälsan MBHV

Närhälsan MBHV

Södra Källtorp

Södra Källtorp

Haken

Haken

Kolla Parkstad

Kolla Parkstad

Morängatan

Morängatan

Tenstaterrassen

Tenstaterrassen

Smedens äldreboende Kallhäll

Smedens äldreboende Kallhäll

Nya sjukhuset Helsingborg – Östra Ramlösa

Nya sjukhuset Helsingborg – Östra Ramlösa

Arkitekterna Krook & Tjäder